Facebook

Kolęda w Domu Prowincjalnym

Tradycyjnie, jak co roku, w święto Objawienia Pańskiego, odwiedzili naszą Wspólnotę przemyską z wizytą kolędową kapłani z parafii archikatedralnej, na czele z proboszczem ks. prał. Mieczysławem Rusinem. Wspólne spotkanie kolędowe było przede wszystkim dziękczynieniem za otrzymane łaski, a także modlitewną prośbą o błogosławieństwo w nowym roku dla wszystkich sióstr naszego domu zakonnego.