Facebook

Poświęcenie Kaplicy w Korczynie

W czwartek, 25 stycznia, w święto nawrócenia św. Pawła Apostoła, została poświęcona nowa Kaplica w naszym domu zakonnym w Korczynie. Ks. prałat Edward Sznaj, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Korczynie odprawił mszę św., podczas której poświęcił nową Kaplicę i pomieszczenia sióstr. W wygłoszonej homilii nawiązał do pracy sióstr w parafii. Mówił, że siostry idą w tych trudnych czasach z miłością do Boga, z miłością do Maryi i św. Józefa Oblubieńca Maryi, cichego Patrona, do dzieci i dorosłych, by głosić im Chrystusa. Jako kustosz Sanktuarium św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara wskazywał również na Jego osobę, rodaka korczyńskiego, który również szczególnie kochał Matkę Najświętszą i w Starej Wsi składał Jej dziękczynienie za to, że wiele łask udzielanych naszej Ojczyźnie. Dziękujmy Bogu za naszych bliskich świętych i błogosławionych i prośmy o błogosławieństwo dla tej Kaplicy, dla sióstr, które modląc się w niej będą wzmacniać swoje siły i od Jezusa Eucharytycznego będą czerpać moc, do podejmowania codziennych obowiązków w ochronce, w szkole i w pracy parafialnej – zakończył ks. prałat Edward.

Bogu niech będą dzięki za ten uroczysty dzień.