Facebook

Miłość, która nas wybrała, przemienia i posyła

Obchody tegorocznego Dnia Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Przemyskiej były celebrowane w sobotę, 3 lutego 2024 r. w dwóch miejscach:Korczynie, w Sanktuarium św. Józefa Sebastiana Pelczara i w Przemyślu – w parafii pw. NSPJ OO. Karmelitów. W programie były: konferencja, wspólne spotkanie konsekrowanych, Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz Eucharystia.

Po co jesteśmy w Kościele? Dlaczego Bóg wzbudza powołania? – od tych pytań rozpoczął konferencję o. Krzysztof Górski w Przemyślu. Życie konsekrowanych to kościół domowy, podobnie jak spotykali się pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie. Naszym charyzmatem jest świadectwo wspólnoty, co jest z kolei dowodem na istnienie Boga, który nas konsekruje. Co nas jest naszą tożsamością? – wydanie się Jezusowi. Chrystus mówi, Ja was wybrałem, jestem więc wybrana, powołana, nasze wspólnoty to mozaika ułożona z Góry, przez Boga, podobnie jak szata Jezusa, która była tkana od góry. Duch Święty jest spoiwem tej mozaiki. Papież Franciszek pisał: „Musimy wszyscy starać się zburzyć mury, które nas oddzielają i budować mosty (…). Przyszłość naszych społeczeństw to przyszłość „pełna barw”, ubogacona różnorodnością i relacjami międzykulturowymi. Dlatego też musimy dziś nauczyć się żyć razem w harmonii i pokoju.” Do młodych w Asyżu w 2013 roku natomiast papież Franciszek mówił: „Czy wiecie, co powiedział Franciszek pewnego razu swoim braciom? «Zawsze głoście Ewangelię, a gdyby okazało się to konieczne, także słowami!». Jak to? Czy można głosić Ewangelię bez słów? Tak! Za pomocą świadectwa! Najpierw jest świadectwo, a potem słowa! Tak, świadectwo!”

Jezus jest naszą Miłością, On nas wybrał, uwiódł, przemienia nas i posyła. Jezus jest fundamentem naszego życia, bo nie to co robię, ale kim jestem w Kościele, we wspólnocie jest najważniejsze.