Facebook

Przemyska Droga Krzyżowa

W czwartek, 22 lutego, o godz. 19.00 odbyła się w Przemyślu Droga Krzyżowa ulicami miasta. Rozpoczęła się pod przemyską Archikatedrą a zakończyła przy Krzyżu Zawierzenia, na Zniesieniu. Tegoroczne Nabożeństwo Pasyjne przygotowała parafia pw. św. Brata Alberta w Przemyślu, na czele z ks. proboszczem Tadeuszem Bajem. Rozważania poszczególnych stacji prowadzone były w oparciu o uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała. Uczestnicy modlili się za uchodźców, za cierpiących, głodujących, za lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy posługujących chorym w szpitalach, domach opieki i hospicjach, za więźniów, o pokój na świecie, o świętość rodzin oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W Drodze Krzyżowej uczestniczyli biskup Krzysztof Chudzio i biskup Stanisław Jamrozek, którzy na zakończenie udzielili wszystkim wiernym pasterskiego błogosławieństwa. Wśród kilkuset uczestników Nabożeństwa Pasyjnego były również siostry z przemyskiej wspólnoty i siostry z Bolestraszyc.