Facebook

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Dzień Życia Konsekrowanego ustanowił w Kościele w 1997 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II. Przypada on zawsze w uroczystość Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego. Tego dnia osoby konsekrowane gromadzą się w Kościołach lokalnych na wspólnej modlitwie. W czasie uroczystej liturgii w kościołach katedralnych odnawiają swoje śluby i przyrzeczenia.

Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła, jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego” – napisał papież Jan Paweł II w wydanej w roku 1996 posynodalnej adhortacji apostolskiej „Vita consecrata” o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie.

W swoim tegorocznym liście do osób konsekrowanych w Polsce, przewodniczący ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski bp Jacek Kiciński CMF napisał, że „osoby konsekrowane, naśladując Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego, są świadkami Jego obecności pośród nas”. „Realizując wiernie swoje powołanie, czynią wszystko, by Bóg był bardziej znany i kochany” – czytamy w liście. Bp Kiciński podkreślił w nim, że w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego „dziękujemy wraz z całym Kościołem za osoby, które ślubując rady ewangeliczne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, przypominają nam, że Bóg jest miłością”.

W Polsce jest obecnie ponad 29 tys. osób konsekrowanych. Ponad 15,6 tys. to siostry z tzw. czynnych zgromadzeń żeńskich. Około 10,5 tys. osób konsekrowanych to zakonnicy. W klasztorach kontemplacyjnych żyje około 1250 mniszek. Oprócz tego ponad tysiąc osób gromadzą instytuty świeckie, ok. 800 osób wybrało zaś indywidualną formę życia konsekrowanego – są to dziewice konsekrowane, wdowy i pustelnicy.