Facebook

80. rocznica przejścia do nieba bł. Rodziny Ulmów

Z tej okazji dzieci w Rymanowie przygotowały inscenizację o swoich bł. Rówieśnikach dla rodziców, a ks. Piotr Leja z wielkim zaangażowaniem wprowadził przybyłych gości w tematykę miłości Boga, miłości rodzinnej, która owocuje otwarciem się na miłość dla potrzebujących naszego wsparcia.