Facebook

Głosić Boga współczesnym ludziom, współczesnymi środkami

Jednym z narzędzi Wielkiego Postu, które ma prowadzić do pogłębienia wiary i nawrócenia są rekolekcje. Młodzież z leskich szkół, w których uczą siostry służebniczki, odprawiała już swoje rekolekcje. Składały się na nie: konferencje, spotkania w grupach, śpiew, nabożeństwa, spowiedź i Eucharystia. Uczniowie uczestniczyli również w projekcji filmu: „Powołany 2”, który dzięki zawartym w nim świadectwom pięknie wpisał się w rekolekcyjne treści. Ufamy, że ten czas przyczyni się do odnowienia i ugruntowania wiary katechizowanej przez nas młodzieży.

„Wiara jest łaską. To, czy ktoś rozpozna w Jezusie swojego Pana i Zbawiciela, w pierwszym rzędzie zależy od Bożego Ducha, bo tylko w Nim może ktoś powiedzieć, że Panem Jest Jezus (por. 1 Kor 12,3). Nie zmienia to jednak faktu, że w procesie dochodzenia do wiary Pan Bóg posługuje się człowiekiem, który sam już wcześniej uwierzył w Jezusa. Ktoś mądrze zauważył, że tak jak do drugiego człowieka trafia się przez Pana Boga, tak do Boga trafia się przez człowieka.

Ciąg dalszy artykułu: https://deon.pl/wiara/duchowosc/jak-dzis-glosic-ewangelie,27972