Facebook

Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna

Edmund Bojanowski wybrał na Patrona dla pierwszych Służebniczek św. Józefa. Czytając Dziennik czy Listy bł. Edmunda Bojanowskiego dowiadujemy się o Jego wielkim nabożeństwie do tego Świętego. Dlatego każdego roku, od 10 marca, Siostry Służebniczki rozpoczynają Nowennę przed Uroczystością św. Józefa, ale też cały miesiąc marzec poświęcają ku Jego szczególnej czci. W Liście do sióst z dnia 17 marca 1858 r. czytamy: 

 „Razem z tym posyłam wam serdeczne moje życzenia, aby święty wasz Patron wyjednał wam wszelkie błogosławieństwa i łaski Boże ku waszemu świętemu powołaniu potrzebne, abyście rozpamiętując cnoty jego żywota, zagrzewały się do coraz gorliwszego ich naśladowania. Pan Bóg wybrał wam stan i sposób życia wam postanowił, który przypominać wam może świętego Patrona waszego. Święty Józef był Opiekunem Dzieciątka Jezus – i wy opiekujecie się niewinnymi dziatkami, ale daj wam Boże, aby Anioł Stróż ostrzegał was przed wszelkim złem, które by dziatkom zagrażało, jak ostrzegł Św. Józefa przed zamachami Heroda – aby te dziatki pod waszą opieką, jak Dzieciątko Jezus pod opieką Św. Józefa, pomnażały się w łasce u Boga i ludzi”.

Święty Józefie – módl się za nami!