Facebook

Tydzień Biblijny

Czternastego dnia od Wielkanocy przypada początek Tygodnia Biblijnego, w tym roku od 14 do 20 kwietnia. Jest to czas głębokiej refleksji nad Biblią obchodzony przez polski Kościół katolicki. W tym roku hasłem przewodnim jest: Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele.  Tydzień ten jest obchodzony od 2009 z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i co roku przebiega pod innym hasłem.

Tygodniowi Biblijnemu towarzyszy wiele wydarzeń. Są to rekolekcje, maratony czytania Biblii, spotkania z biblistami. W czasie tego wydarzenia zaproszeni jesteśmy do bardziej intensywnego studiowania Słowa Bożego, osobiście i w gronie bliskich. Tydzień Biblijny zaczyna się w Niedzielę Biblijną, która jest jednocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. Wydarzenia te mają na celu przybliżenie Biblii i uświadomienie jej roli w naszym życiu. Pismo Święte pomaga zgłębić wiarę, a czytanie w rodzinie i wspólnocie pomaga w budowaniu bliskości. Biblia pomaga też w przeżywaniu i zrozumieniu Eucharystii.

Tydzień Biblijny jest wspaniałą okazją, żeby zacząć częściej sięgać po Pismo Święte i je kontemplować. /tekst za pwt.wroc.pl/