Facebook

3 Maja – dzień wielu świąt

Co by dzisiaj powiedział Edmund Bojanowski do nas Służebniczek, do swoich sąsiadów, do dzieci w ochronce, do spotkanych po drodze biedaków…? Dzień 3 maja jest bardzo bogaty w wydarzenia. To Uroczystość NMP Królowej Polski, tego dnia świętujemy 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji, a dla nas Służebniczek to dzień 174. rocznicy powstania naszego Zgromadzenia. Aż chciałabym zobaczyć ojca Edmunda dziś, cieszyłby się, że jesteśmy rozsiane na placówkach w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie. Siostry przez wiele lat doświadczały cierpień, trudności, prześladowań, przetrwały czas wojen światowych, systemów totalitarnych, komunizm. Wśród sióstr są świątobliwe i męczennice, jest też błogosławiona s. Celestyna.

Ojcze Edmundzie, pamiętamy o Twoim Testamencie, miłość, prostota… i o tych, których zawsze nosiłeś w sercu, o dzieciach, ubogich i chorych. Dziękujemy za Twój list skierowany do nas, dobry na każdy czas:

„Często myślą Was odwiedzam, ile razy modły moje do Boga zasyłam – a zasyłam je codziennie polecając Was Najświętszej Pannie, abyście moje Drogie Siostrzyczki, na Jej cześć i chwałę Bożą pomnażały się w cnotach, wzrastały w doskonałości zakonnej i coraz gorętszą miłością ku Bogu pałały.”