Facebook

Czas skupień

W dniach 1, 2 i 4 maja w domu prowincjalnym w Przemyślu i w Orzechówce, odbywały się skupienia permanentne. Swoim słowem i doświadczeniem duchowym podzielił się z siostrami o. Marek Wasąg, ze Wspólnoty Miłości Miłosiernej z Polańczyka. Konferencję wygłosił na kanwie perykopy o wypędzeniu przekupniów, z Ewangelii wg św. Jana 2, 13-25. W swojej wypowiedzi o. Marek podkreślał fakt, że każdy człowiek jest świątynią. Porównał człowieka do tejże świątyni, w której znajdują się kolejne dziedzińce. Każdy z nich, jest symbolem najbardziej zewnętrznych sfer. Dziedziniec narodów (pogan) to nasze ciało, dziedziniec kobiet może z kolei obrazować emocje. Kolejny dziedziniec mężczyzn przyrównał do sfery intelektu. Świątynia miała jeszcze dwa kolejne dziedzińce. Dziedziniec kapłanów – tu mają miejsce akty woli, bo tu dokonuje się akt religijny. Lecz ten dziedziniec to nie koniec wędrówki. Droga prowadzi do naszego centrum świątyni, którym jest Miejsce Najświętsze / Święte Świętych, to serce całego sanktuarium, w każdym z nas znajduje się takie miejsce. Lecz, aby znaleźć się w nim musimy przejść i pozostawić ciało, uczucia oraz myśli. Gdy nasz wewnętrzny arcykapłan zacznie tam regularnie docierać, otworzy się tajemnicze źródło, które nawodni, ożywi i uzdrowi wszystkie sfery. Taka jest dynamika wewnętrznej przemiany, gdy otworzymy się na kontemplację.

Kolejną prelegentką skupienia była s. Alicja Zygmunt, która przybliżyła życiorys s. Roberty Babiak, a następnie w formie prezentacji przedstawiła słowa Pana Jezusa skierowane do s. Roberty o miłości Boga do człowieka. Na koniec naszego skupienia głos zabrała Matka Barbara, która omówiła wszystkie bieżące sprawy Zgromadzenia i plany na zbliżające się miesiące.