Facebook

Jubileusz w Nowosielcach

9 czerwca, w Nowosielcach koło Przeworska, siostry dziękowały za 100 lat posługiwania w tej parafii. We mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem ks. Józefa Treli uczestniczył Zarząd Zgromadzenia, Siostry, które obecnie posługują w parafii oraz te, które posługiwały na przestrzeni minionych lat. Po uroczystej mszy świętej, dzieci z Ochronki przedstawiły program artystyczny o życiu naszego Założyciela, Edmunda Bojanowskiego. Bogu niech będą dzięki za czas minionych 100 lat, za dobro, które było udziałem Sióstr Służebniczek w Nowosielcach.