Facebook

Skupienie międzyzakonne


8 czerwca odbyło się międzyzakonne skupienie, tym razem „na wyjeździe”. Z różnych zgromadzeń – z całego terenu Archidiecezji Przemyskiej zebrało się ponad 80 sióstr. Zgodnie z kilkuletnią już tradycją zakończenie comiesięcznych dni skupienia odbywa się w wybranym miejscu pielgrzymkowym poza Przemyślem. W tym roku takim miejscem była Stara Wieś. W programie była Msza święta koncelebrowana przez ks. wicekanclerza Józefa Trelę – biskupiego wikariusza do spraw zakonnych w Archidiecezji Przemyskiej i ojca Krzysztofa Górskiego –  przeora przemyskiego Karmelu. W homilii ks. Józef ukazał postać Maryi, której serce Bóg kształtował przez to, co Jej „odbierał”, z bólem serca szukała Jezusa. Podobnie i nas kształtuje „odbierając nam” to, do czego się przywiązujemy, abyśmy wolnym sercem coraz bardziej lgnęły do Boga mimo ciemności i oschłości duchowej.

Po Mszy świętej był czas zwiedzania bazyliki i muzeum jezuickiego pod przewodnictwem o. Antoniego, a następnie konferencję wygłosił ojciec Krzysztof. Przypomniał, że Jezus na nas czeka w tym miejscu, gdzie się najmniej spodziewamy Go spotkać, jak Samarytanka przy studni w gorące południe. Po chwilowej przerwie i pokrzepieniu posiłkiem w kawiarni „Pod Parnasem”, przy pięknej pogodzie był czas zwiedzania „Ogrodu Biblijnego” a dopełnieniem przeżyć było zwiedzanie starego zabytkowego kościoła w Bliznem, z interesującymi opowieściami miejscowej pani przewodniczki. Na koniec pieśnią „O Pani – ufność nasza w modlitwy Twej obronie …” przed cudowną figurą Matki Najświętszej podziękowałyśmy Jej za dar tego dnia. To był piękny dzień!