Facebook

Święto Dziękczynienia

„Dziękujemy za służbę człowiekowi” to hasło tegorocznego XVII Święta Dziękczynienia. Dziękczynienie ogólnopolskie miało miejsce w Warszawie, w niedzielę, 2 czerwca. Ulicami Warszawy przemierzyła, jak co roku w Święto Dziękczynienia, 12-kilometrowy szlak do Wilanowa, do Świątyni Opatrzności Bożej dziękczynna pielgrzymka z relikwiami. O godzinie 12.00 rozpoczęła się msza św. pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia, który też skierował do wszystkich zgromadzonych homilię. Dla nas, Służebniczek, to podwójne dziękczynienie, bo świętujemy 25. rocznicę beatyfikacji naszego Założyciela, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

Podczas beatyfikacji w Warszawie 13 czerwca 1999 roku Papież Jan Paweł II tak mówił o naszym Założycielu: Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia religijnego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Pozostając świeckim człowiekiem, założył dobrze w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako «serdecznie dobry człowiek», który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. W swojej bogatej działalności daleko wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny i Kościoła.

Bogu niech będą dzięki za Ciebie, Ojcze Edmundzie!