Facebook

Doba Ekspiacyjna

29 czerwca, w Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, przeżywałyśmy po raz kolejny Dobę Ekspiacyjną. W naszej przemyskiej wspólnocie, to modlitewne 24-godzinne czuwanie, rozpoczęłyśmy od porannej mszy św., przepraszałyśmy Dobrego Boga za wszystkie grzechy i słabości osób Bogu poświęconych, kapłanów, zakonników i sióstr zakonnych. Modliłyśmy się o pokój na świecie, o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za wszystkich rozpoczynających wakacje, o bezpieczny odpoczynek.

Słowa Pana Jezusa do św. Faustyny: „Utrata każdej duszy pogrąża Mnie w śmiertelnym smutku. Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy się modlisz za grzeszników. Najmilsza Mi jest modlitwa – to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych; wiedz, córko Moja, że ta modlitwa zawsze jest wysłuchana” (Dz 1397).