Facebook

Kochać, to dawać wszystko. Świadectwa.

Ta mała książeczka zawiera świadectwa ludzi, którzy wybrali życie konsekrowane, czyli poświęcone Bogu przez śluby zakonne oraz kapłaństwo.

Niektórzy uważają, że jeśli ktoś wybrał życie zakonne, to dlatego, że nie spotkał w życiu miłości. Błąd! Jest wręcz przeciwnie. Człowiek wybiera taki rodzaj życia, bo spotkał Największą Miłość – Jezusa Chrystusa. Porwany tą miłością stara się odpowiadać Bogu w ten sam sposób. Oddając wszystko – całe swoje życie, siebie, chce kochać Boga i bliźnich, do których jest posłany.

Zapraszamy również do posłuchania świadectwa o powołaniu naszej s. Marii, która jest misjonarką.