Facebook

Brzozów – ul. 3 Maja

Dom św. Józefa

ul. 3 Maja 13
36-200 Brzozów

Głównym inicjatorem ochronki w Brzozowie był ks. Józef Bielawski, który na ten cel zapisał swój rodzinny majątek. Jednak dopiero po jego śmierci siostry mogły zamieszkać w ofiarowanym domu. Wobec takich zapisów zgromadzenie rozpoczęło w 1938 r. pracę wśród dzieci przedszkolnych w wynajętym domu, później w pomieszczeniach tzw. „starej wikarówki”. Pierwszą siostrą pracującą w przedszkolu brzozowskim była bł. s. Celestyna Faron, która mieszkała przy ul. Moniuszki, gdzie zgromadzenie prowadziło Internat Liceum Pedagogicznego. W tym czasie na prośbę ks. Bielawskiego, z ofiarowanych gruntów, zgromadzenie przekazało działkę na mający powstać Ośrodek Zdrowia, pod warunkiem, że „do lat 10–ciu powstanie w Brzozowie szpital i że siostry naszego zgromadzenia będą w nim pracować jako pielęgniarki i prowadzić administrację”. W 1939 r. przystąpiono do budowy szpitala, jednak wojna przerwała rozpoczęte Po śmierci ks. Bielawskiego w 1947 r., siostry wraz z przedszkolem przeniosły się do domu przy ul. 3 Maja. W nowo utworzonej placówce służebniczki kontynuowały pracę wychowawczą wśród dzieci. Z chwilą przejęcia przedszkoli przez państwową „Caritas” w 1950 r., ochronka została zlikwidowana. Pomieszczenia ochronkowe zajęte zostały na mieszkanie dla dyrektora szpitala i jego rodziny. Siostry zamieszkały w jednym pokoju. Szpital po wojnie został wybudowany i zgodnie z umową służebniczki rozpoczęły w nim pracę (dwie pielęgniarki oraz jedna siostra w kuchni). Ofiarnie wykonywały swoje obowiązki, cieszyły się uznaniem i wdzięcznością chorych. W czasie nasilającego się stalinizmu siostry otrzymały wymówienie z pracy. Powróciły jeszcze do pracy w szpitalu w 1957 r., ale ponownie zwolnione w 1962 r. W tym czasie dyrektor szpitala dostał przeniesienie, a siostry odzyskały zajmowane przez jego rodzinę pomieszczenia, które po odnowieniu przeznaczono na kaplicę i rozmównicę. Od początku pobytu w Brzozowie służebniczki obejmowały swoją opieką kościół parafialny dbając o wystrój i czystość bielizny kościelnej. W latach 60. XX w. rozpoczęły katechizację dzieci w salkach parafialnych. Przez lata pracy wśród dzieci i młodzieży zaangażowały się w wprowadzenie grup przyparafialnych, min. „oazy”. Wraz z młodzieżą przygotowywały inscenizacje ewangelizacyjne na różne okresy roku liturgicznego oraz w sposób czynny mobilizowały dzieci i młodzież do udziału w Eucharystii. W roku 1989 siostry mogły na nowo rozpocząć pracę pielęgniarską w szpitalu, od początku pracy w szpitalu przejęły opiekę nad kaplicą szpitalną. W 1990 r. podjęły pracę katechetyczną w Szkole Podstawowej oraz w Liceum Ogólnokształcącym. W 2017 r. rozpoczęto generalny remont budynku, który został zakończony w 2019 r. Budynek zyskał nową bryły i nowe pomieszczenia, które służą siostrom i osobom przyjezdnym korzystającym z noclegu przy okazji badań lekarskich w szpitalu brzozowskim.

Siostry niezmiennie od lat dbają o piękno brzozowskiej kolegiaty. Katechizują w Szkole Podstawowej, Przedszkolu nr 2 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym. Jedna siostra pracuje na etacie pielęgniarki dbając również o wystrój kaplicy szpitalnej. Prowadzą DSM skupiające dziewczynki.


Aktualności

Brak wpisów.