Facebook

Dębno

Dom św. Józefa

37-305 Dębno 258

Ksiądz Czesław Broda, dziekan leżajski, wybudował w Dębnie z pomocą ordynata Potockiego z Łańcuta dom na cele ochronki – kaplicy. Było to jakby uwieńczeniem jego dziesięcioletniej „akcji polonizacyjnej w Dębnie”. Ochronka miała na celu „podnieść duchowo tamtejszych Polaków(…), gdyż wieś bez kościoła i szkoły polskiej powoli ruszczała”. Ksiądz dziekan postarał się o posadę nauczycielki w miejscowej szkole dla jednej z sióstr. Pensja nauczycielska miała być utrzymaniem dla dwóch sióstr. Innych funduszów nie było. Siostry, objęły pracę w placówce 10 grudnia 1935 r. i początkowo mieszkały u kierownika szkoły, dom nie był jeszcze ukończony. Dopiero po wakacjach w 1936 r. wprowadziły się do domu. Kaplica służyła od początku miejscowej ludności, która gromadziła się na niedzielną Eucharystię, odprawianą od przybycia sióstr systematycznie w każdą niedzielę, przez księży z parafii w Leżajsku. Siostry podjęły pracę: jedna z dziećmi w ochronce, a druga jako nauczycielka w szkole. Zadbały również o duchowy wzrost i rozmodlenie wśród miejscowej ludności przez prowadzenie Żywego Różańca. Opieką swą objęły też chorych we wsi. Pracy było dużo, dlatego przydzielono trzecią siostrę. W lutym 1940 r. opuściły Dębno, zabierając to, co mogły z wyposażenia i zamieszkały w Tryńczy. Do Dębna służebniczki powróciły po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. i podjęły wcześniejsze obowiązki. W tym też roku powstała parafia w Dębnie (na potrzeby parafii przejęto cerkiew), jedna z sióstr przejęła obowiązki organistki oraz dbałość o estetykę świątyni. Ochronka stała się na nowo miejscem, gdzie gromadziły się dzieci, a chorzy szukali ulgi w różnego rodzaju dolegliwościach. Przedszkole działało do lipca 1949 r.. Po zamknięciu przedszkola siostry zajęły się katechizacją dzieci przedszkolnych, później również szkolnych. Po wejściu religii do szkół, siostra katechetka rozpoczęła naukę religii w Szkole Podstawowej w Dębnie.

Siostry podejmują obowiązki: organistki, dbają o wystrój kościoła i czystość bielizny liturgicznej. Katechetka nadal uczy w Szkole Podstawowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego. Troszczą się o formację ministrantów w parafii oraz prowadzą scholę dziewczęcą.


Aktualności

Brak wpisów.