Facebook

Gać

Dom św. Józefa

37-207 Gać 509

Książę Andrzej Lubomirski po parcelacji gruntów w 1939 r., oddał Siostrom Służebniczkom Starowiejskim ziemię, mieszkanie oraz część stajni na cele ochronkowe. Wybuch II wojny światowej opóźniły przybycie sióstr o kolejne miesiące. Po opuszczeniu domu przez zarządcę Lubomirskich, siostry mogły zamieszkać i rozpocząć pracę ochronkową. 30 kwietnia 1940 r. Początki były ciężkie, wiele czynników miało na to wpływ: zawierucha wojenna, terror ze strony okupanta, trudności ekonomiczne, a także niezrozumienie społeczeństwa. Z pomocą sąsiednich placówek powoli zagospodarowywały dom i obejście. Opiekowały się kościołem, jedna z sióstr przyjęła obowiązki organistki. Ochronkę siostry prowadziły, najpierw w budynku „organistówki”, później urządzono ochronkę na piętrze w domu sióstr. W 1943 r. prowadziły kursy kroju i szycia. Siostry podjęły się też posługi charytatywnej wśród chorych. Po wojnie został odremontowany dom i zakupiono najpotrzebniejsze sprzęty. Służebniczki organizowały kursy kroju i szycia dla dziewcząt i kobiet. W 1959 r. na koszt zgromadzenia wyremontowały część dawnej dworskiej stajni i do przygotowanych pomieszczeń przeniosły przedszkole, które prowadziły do końca 1961 r., gdyż Wydział Oświaty przejął pomieszczenia oraz inwentarz i zostało otwarte przedszkole państwowe. Siostry zajęły się katechizacją dzieci przedszkolnych na „organistówce” a od stycznia 1964 r. rozpoczęły katechezę dzieci szkolnych w punkcie katechetycznym. Utrzymywały się z szycia, a po przywróceniu im własności do gruntów ornych, gospodarstwo stanowiło ich źródło utrzymania. Siostra organistka prowadziła scholę, uczyła nowych pieśni i piosenek religijnych. W 1990 r. siostra katechetka rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowe. Rok później przedszkole państwowe opuściło pomieszczenia ochronkowe, a we wrześniu w oddanych pomieszczeniach zaczęła działać ochronka.

W wyremontowanym domu i zagospodarowanym ogrodzie siostry prowadzą Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek. Katechizują w miejscowej Szkole Podstawowej, dbają o wystrój kościoła oraz pełnią obowiązki organistki.


Aktualności