Facebook

Haczów

Dom św. Józefa

36-213 Haczów 600

Siostry do Haczowa przybyły 20 października 1934 r. i zamieszkały w ofiarowanym przez ks. Józefa Foryśa domu. Podjęły pracę nad małymi dziećmi w ochronce, swoją troską objęły również młodzieżą pozaszkolną, prowadząc wieczornice oraz kursy kroju, szycia i gotowania. Prowadziły Stowarzyszenie Kobiet oraz KSMŻ, a dla dzieci Krucjatę Eucharystyczną. Opiekowały się kościołem i udzielały pomocy chorym. Utrzymywały się z prowadzenia gospodarstwa. W latach okupacji ochronka była prowadzona z przerwami. Jedna z sióstr przez okres okupacji, w stroju świeckim uczyła w Szkole Powszechnej, prowadziła również tajne nauczanie, z zakresu programu przygotowującego do szkoły średniej, pracę nauczycielską kontynuowała do 1949 r. Ochronka została otwarta na nowo w lipcu 1945 r., działała do listopada 1962 r., gdy Wydział Oświaty zajął lokal dla przedszkola państwowego. Siostrom pozostała katechizacja młodszych dzieci szkolnych w punkcie katechetycznym. Przedszkole opuściło pomieszczenia ochronki w 1979 r. Kilka lat później siostry rozpoczęły prowadzenie ochronki. W 1996 r. rozpoczęto budowę nowego domu, gdyż warunki lokalowe był skromne, a sam budynek wymagał gruntownych remontów. W 1990 r. w miejscowej Szkole Podstawowej siostra rozpoczęła naukę religii, którą kontynuowała do 2009 r.

W nowym domu do którego siostry wprowadziły się 2011 r. znalazło miejsce Przedszkole Niepubliczne „Ochronka św. Józefa”, które prowadzą niezmiennie. Pracują w zakrystii troszcząc się o czystość bielizny oraz estetyczny wystrój kościoła.


Aktualności

Brak wpisów.