Facebook

Jasionów

Dom św. Józefa

36-211 Jasionów 27

Do Jasionowa siostry służebniczki sprowadziła hr. Maria Dzieduszycka, która dała lokal i zapewniała utrzymanie. Siostry, przybyły 21 listopada 1905 r. i zamieszkały w domu, w którym wcześniej mieściła się karczma. Biorąc pod uwagę fakt, iż ludność ówczesnej Galicji nie stroniła od alkoholu, miało to znaczenie symboliczne. Służebniczki chciały pokazać mieszkańcom inne wartości i sposoby spędzania czasu. Zgodnie z umowa zawartą z fundatorami siostry zajęły się dziećmi, które gromadziły w swoim domu w czasie, gdy rodzice pracowali w polu. Urządzały wieczornice dla dziewcząt. Do ich obowiązków należała także troska o wystrój jasionowskiej świątyni i czystość bielizny kościelnej. Służebniczki odwiedzały chorych w wiosce i udzielały im pomocy. Siostry włączyły się w życie parafii, uczestnicząc wraz z mieszkańcami w nabożeństwach majowych i październikowych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w pracy sióstr nie zaszły znaczące zmiany, kontynuowały swoją poprzednią działalność. Ochronka tętniła życiem i była jednym z najważniejszych miejsc w wiosce, np. organizowano przedstawienia, dla mieszkańców. W ramach działalności wychowawczej w lecie organizowały siostry kolonie wakacyjne w Jasionowie i w sąsiednich miejscowościach. Służebniczki pracowały też w duszpasterstwie parafialnym, prowadząc grupę dziewcząt i grupę kobiet w ramach Akcji Katolickiej. Organizowały dla kobiet kursy koronkarstwa, gotowania, szycia. Kursy odbywały się najczęściej we dworze, gdyż w domu sióstr nie było do tego celu odpowiednich warunków lokalowych. Po II wojnie światowej prowadziły siostry tylko tzw. „ przedszkole sezonowym”. Chodziło o zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom w okresie, gdy rodzice byli zajęci pracami polowymi. Od 1973 r. jedna z sióstr podjęła pracę, jako katechetka, w salkach parafialnych na miejscu i w dwóch dojazdowych punktach katechetycznych. W późniejszych latach rozważano możliwość likwidacji placówki w Jasionowie, czego powodem był bardzo zły stan budynku mieszkalnego sióstr. Ostatecznie sióstr wycofano z Jasionowa, w 1985 r. Po wyjeździe sióstr mieszkańcy rozpoczęli starania o wybudowanie nowego domu. Po ukończeniu prac siostry powróciły do Jasionowa w 1992 r. Zaczęło działać Przedszkole Ochronka św. Józefa, które miało uregulowany status prawny. Jedna siostra pełniła w nim obowiązki wychowawczyni, a inna przygotowywała dla dzieci posiłki. Siostry rozpoczęły także katechizację dzieci, która w tym czasie odbywała się już w ramach Szkoły Podstawowej, ponownie objęły opiekę nad kościołem.

Obecnie prowadzą Przedszkole św. Józefa. Opiekują się kościołem w pełnym zakres obowiązków. Prowadzą oazę dziecięcą oraz Bractwo Celestyńskie. Siostra katechetka uczy w szkole podstawowej.


Aktualności

Brak wpisów.