Facebook

Medynia Głogowska

Dom Najświętszej Maryi Panny

37-126 Medynia Głogowska 486

Siostry Służebniczki do parafii Medynia Głogowska zostały sprowadzone dzięki staraniom ówczesnego proboszcz ks. Franciszka Turko, który wraz z Radą Parafialną podjął się wypełnienia woli zmarłego poprzednika ks. Tadeusza Goneta, którego pragnieniem było sprowadzenie sióstr do pracy w parafii z uwzględnieniem organistki. Po przeprowadzonym remoncie budynku starej plebanii, ksiądz biskup ordynariusz pozwolił na otwarcie domu oraz urządzenie kaplicy z prawem przechowywania Najświętszego Sakramentu. Siostry w 1985 r. przybyły do Medyni i zamieszkały w przygotowanym budynku. Od początku włączyły się w życie wspólnoty parafialnej obejmując obowiązki katechetki w punktach katechetycznych w Medyni Łańcuckiej i w Medyni Głogowskiej. Zajęły się bielizną i paramentami liturgicznymi dbając o utrzymanie jej w czystości oraz dbały o wystrój ołtarzy i przygotowanie dekoracji na uroczystości kościelne. Rok później siostra organistka objęła swoje obowiązki w kościele parafialnym oraz dojazdowym na Węgliskach. W 1990 r. po wejściu katechezy do szkół, siostra rozpoczęła katechizację w SP w Medyni Łańcuckiej oraz w SP w Medyni Głogowskiej. W 2001 r. siostra katechetka pracowała już tylko w SP w Medyni Głogowskiej. W 2006 r. siostry wycofały się z pracy organistowskiej.

Obecnie katechizują w Szkole Podstawowej w Medyni Głogowskiej. Dbają o wystrój kościoła i czystość bielizny kościelnej. Siostra katechetka prowadzi oazę, dziecięcą i młodzieżową.


Aktualności

Brak wpisów.