Facebook

Rudna Wielka

Dom Najświętszego Serca Pana Jezusa

Rudna Wielka 47
36-054 Mrowla

Właścicielem Rudnej Wielkiej pod koniec XIX w. został hr. Stanisław Dąmbski, który wraz ze swoją żoną Antoniną z Zaleskich sprowadzili w 1890 r. siostry służebniczki do Rudnej Wielkiej, swój udział w sprowadzeniu służebniczek mogła mieć również matka Stanisława, Zofia Dąmbska. Siostry przybyły w październiku tegoż roku i zamieszkały we dworze, gdzie znajdowała się kaplica, w której odprawiali OO. Bernardyni z Rzeszowa. Siostry po przybyciu podjęły powierzone im prace początkowo gromadziły dzieci, które uczyły czytać i pisać. Zajęły się bielizną i paramentami kaplicznymi. Otoczyły swoja troska chorych w dość rozległej wsi. Dwa lata później hr. Stanisław Dąmbski wybudował dom ok. 0,5 km od dworu, który przeznaczył na ochronkę oraz zapewnił utrzymanie. Siostry zamieszkały tam i prowadziły zajęcia z dziećmi, organizowały wieczornice dla dziewcząt, później również kursy kroju, szycia i gotowania. W sali ochronkowej urządzono kaplicę, w której w niedzielę odprawiane były Msze św. dla miejscowej ludności, przez kapłana ze Świlczy (ówczesna parafia). Dąmbscy przez szereg lat zabiegali o przydzielenie siostry nauczycielki do szkoły starając się równocześnie o posadę u władz szkolnych, jednak do realizacji tego planu nie udało się doprowadzić, prawdopodobnie było to spowodowane brakiem wykwalifikowanych sióstr. W 1912 r. Rudna Wielka stała się samodzielną parafia wydzielona z parafii Świlcza, do której zostały włączone również sąsiadujące wsie: Rudna Mała i Roźwienica, (Pogwizdów Nowy stanowił ówcześnie część Rudnej Wielkiej). Pierwszym administratorem parafii został ks. Józef Hajduk, który zamieszkał we dworze i rozpoczął budowę prowizorycznej kaplicy przylegającej do ochronki, a sala ochronkowa, która służyła w niedziele, jako kaplica mszalna stała się zakrystią. Siostry przygotowywały i prowadziły śpiew podczas liturgii. W 1936 r. został ukończony i poświęcony kościół parafialny. Kaplica przylegająca do ochronki po wybudowaniu sceny została zamieniono na salę parafialną. W sali odbywały się z inicjatywy i pod opieka sióstr, różne przedstawienia i akademie patriotyczne, do których chętnie włączała się młodzież, dzieci oraz dorośli. Podjęły się prowadzenia Krucjaty Eucharystycznej oraz opiekowały się młodzieżą stowarzyszoną w Akcji Katolickiej (KSMŻ). Siostry w maju 1945 r. w zniszczonej i pozbawionej pomocy naukowych sali ochronkowej zaczęły gromadzić dzieci przedszkolne. Przedszkole zostało zlikwidowane w 1952 r. Siostry jednak nadal gromadziły dzieci ucząc je katechizmu i przygotowując różne uroczystości. Siostry po likwidacji przedszkola utrzymywały się z szycia kołder oraz jakiś czas zajmowały się wypiekiem opłatków. Od 1976 r. siostry podjęły prace organistki w Rudnej oraz w kaplicy dojazdowej w Rogożnicy, w tym też czasie rozpoczęły katechizację niektórych klas w parafii i na dojeździe w sąsiedniej wiosce Mrowla. Siostry w 1980 r. przeprowadziły się do budynku dawnej organistówki. Stary dom, przystosowano na salki katechetyczne. W roku 1990 rozpoczęły katechizację w szkołach podstawowych w Rudnej Wielkiej, Małej, Pogwizdowie oraz w sąsiedniej parafii Mrowla uczyły w „Szkole Życia”, gdzie katechizowały do końca lat 90. XX w.

Obecnie siostry katechizują w szkole podstawowej. Dbają o wystrój kościoła i czystość paramentów liturgicznych, posługuje również siostra organistka.


Aktualności