Facebook

Rzeszów – ul. Paderewskiego 15a

Dom św. Józefa

Ul. Paderewskiego 15 a
35-328 Rzeszów

Do przybycia sióstr do nowo powstałej parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie przyczynił się ksiądz proboszcz Stanisław Potera, który już na dwa lata przed przybyciem sióstr do parafii postarał się o siostrę katechetkę, która dojeżdżała na katechizację dzieci przedszkolnych oraz młodszych szkolnych ze Słociny. Ksiądz proboszcz przekazał do zamieszkania budynek ofiarowany na cele parafialne przez Bronisławę i Jana Hajduków. Pani Bronisława w obecności księdza proboszcza Potery wyraziła swoją wolę, „by dom, który wybudowali z mężem przy ul. Powstańców Styczniowych, ofiarowuje dla parafii, na mieszkanie dla sióstr zakonnych – by mogły w nim mieszkać i pracować w parafii”. Ksiądz proboszcz zaproponował siostrom pracę katechetyczną oraz zajęcie się bielizną kościelną, a jeżeli możliwe również organistostwem. W perspektywie ks. Potera miał stworzenie ochronki dla małych dzieci, by pomóc pracującym matkom. Siostry, przybyły do parafii 15 czerwca w 1983 r. Dom początkowo był filią placówki w Słocinie. Siostry podjęły się całkowitej opieki nad staruszką Heleną Cieślewicz, która ofiarowała swój majątek na cele parafialne. Dom jej był pierwszą kaplicą na osiedlu oraz pierwszym mieszkaniem dla kapłanów, którzy podjęli prace duszpasterskie w nowo powstałej parafii Św. Michała Archanioła. Z chorą staruszką od 15 października b. r. zamieszkały dwie siostry. Dom przy ul. Powstańców w chwili przejęcia nie posiadał instalacji wodociągowej i sanitarnej, konieczne było dokonanie odpowiednich przeróbek. Rozpoczęły się stałe remonty, które trwały kilka lat. Siostry objęły pracę organistki w kościele, oraz całość prac w zakrystii. Katechizowały dzieci, prowadziły grupę oazową oraz DSM. Odwiedzały chorych na terenie parafii. Po rozpoczęciu katechizacji w szkołach, w 1990 r., siostry podjęły pracę w szkołach podstawowych nr 21 i 27 oraz Przedszkolu nr 19. W roku 2002 parafia przyjęła ofiarowany przez p. Teresę Gudz dom przy ul. Paderewskiego 15, który po remoncie i adaptacji został przekazany, jako nowe mieszkanie dla sióstr. W sierpniu tegoż roku siostry przeprowadziły się do nowego domu.

Nadal kontynuują obowiązki katechetki w szkole podstawowej oraz w Przedszkolach, prowadzą DSM, kontynuują obowiązki zakrystianki i organistki w kościele parafialnym.


Aktualności