Facebook

Rzeszów – ul. Staromiejska

Dom NMP i św. Józefa

Ul. Staromiejska 20
35-231 Rzeszów

Adam Jędrzejowicz właściciel dóbr Staromieścia ufundował ochronkę z intencją uproszenia zdrowia dla syna Jana. Zobowiązując Zgromadzenie do prowadzenia ochronki dla małych dzieci, obsługi kościoła, opieki nad bielizna i paramentami kościelnymi oraz opieki nad chorymi. Siostry po przybyciu 31 lipca 1886 r., zajęły się wyznaczonymi obowiązkami i zamieszkały realność, na której stał budynek mieszkalny i gospodarczy. Dom jednak nie był własnością zgromadzenia, a stan jego był coraz gorszy, dlatego przed rokiem 1914 zgromadzenie zawarło układ z fundatorami: „że zobowiązuje się utrzymać ochronkę dla dzieci dochodzących z zastrzeżeniem, że na wypadek zniszczenia domu do tego stopnia, że stanie się nie zdatny do gromadzenia dzieci i zamieszkania, a nie znajdzie się dobroczyńca, by go remontować, siostry będą tym samym zwolnione z prowadzenia ochronki, a realność przejdzie na własność parafii Staromieście i użyta zostanie na cele oświatowo – dobroczynne”. Siostry organizowały kursy gotowania oraz mleczarskie. Również na prośbę księży prowadziły taki kurs w Trzebownisku, (które wtedy należało do parafii Staromieście). Jędrzejewiczowie oddali na własność zgromadzeniu całą realność w 1932 r. Ksiądz Władysław Kisielewicz celem polepszenia funduszu ochronkowego, za zezwoleniem Kurii Biskupiej w Przemyślu przekazał ponad 3 ha gruntu, zezwalając na sprzedanie, jeżeli by się to miało przyczynić do polepszenia stanu i pracy sióstr w ochronce staromiejskiej. Po II wojnie siostry kontynułowały pracę w wśród dzieci prowadząc przedszkole, które w lipcu 1962 r. przejął Wydział Oświaty równocześnie przekształcając je w przedszkole państwowe. W tym samym roku siostry rozpoczęły katechizację dzieci przedszkolnych w dwóch grupach oraz całkowitą obsługę kościoła, łącznie z zakrystią. Oprócz przygotowania świątyni na różnego rodzaju uroczystości, sprzątały kościół i obejście kościoła, w zimie odśnieżały. Opiekowały się chorymi, przeważnie dając zastrzyki. Siostra w niedzielę w czasie Mszy św. gromadziła dzieci w domu parafialnym i prowadziła dla nich pogadanki. W 1981 r. przedszkole państwowe opuściło zajmowane pomieszczenia. Z chwilą wejścia katechezy do szkół siostry rozpoczęły katechizację w SP nr 4 oraz SP nr 13, a także w trzech przedszkolach na terenie parafii. Do roku 1997 przygotowywały w sąsiedniej parafii Miłocin uroczystość Pierwszej Komunii Św. W latach 1995–1997 siostry prowadziły spotkania dla młodzieży studiującej, pochodzącej z krajów dawnej ZSRR (Ukrainy, Kazachstanu), ok. 10 osób przygotowując do sakramentów świętych. Prowadziły Oazę Dzieci Bożych oraz scholę.

Obecnie siostry katechizują w szkołach podstawowych oraz w przedszkolu miejskim. Dbają o wystrój kościoła parafialnego oraz bieliznę kościelną.


Aktualności

Podwórkowe Kółka Różańcowe

W niedzielę, 30 kwietnia, odbyło się spotkanie Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci w sanktuarium św. Józefa w Rzeszowie, z udziałem ks. biskupa Antoniego Długosza i Madzią Buczek założycielką PKRD, która zatrzymała się u Sióstr Służebniczek w Rzeszowie na nocleg. https://www.facebook.com/parafiastaromiescierzeszow/videos/600722378678322/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB