Facebook

Zagórz

Dom św. Józefa

Ul. Piłsudskiego 139
38-540 Zagórz

Ksiądz Józef Winnicki po wybudowaniu w Zagórzu domu katechetycznego, w którym zaplanowano mieszkanie dla sióstr zwrócił się do Zgromadzenia Służebniczek o przyjęcie pracy przy miejscowym kościele oraz planowanej ochronce. Dnia 26 sierpień 1986 r. siostry przyjechały do objęcia pracy katechetycznej oraz zakrystii w miejscowym kościele. Od początku roku szkolnego rozpoczęły katechizację dzieci w salce, na parterze tego samego domu, w którym mieszkały, tam też gromadziły dziewczynki przynależące do scholii. W roku 1990 rozpoczęły katechizację w dwóch Szkołach Podstawowych w Zagórzu i w Wielopolu oraz w Przedszkolu Państwowym. W 1994 r. został otwarty Parafialny Dom Opieki im. Św. Brata Alberta dla dorosłych, w którym rozpoczęły pracę dwie siostry, jedna jako dyrektorka powstałej placówki, druga objęła pracę pielęgnacyjną wśród pensjonariuszy. W 1996 r. otwarta została ochronka dla dzieci przedszkolnych. W 2002 r. siostra przyjęły obowiązki organistki w kościele parafialnym.

Obecnie prowadzą Przedszkole im. Bł. Edmunda Bojanowskiego i pracują przy kościele parafialnym pełniąc funkcję zakrystianki oraz organistki.


Aktualności