Facebook

Tydzień Biblijny

Czternastego dnia od Wielkanocy przypada początek Tygodnia Biblijnego, w tym roku od 14 do 20 kwietnia. Jest to czas głębokiej refleksji nad Biblią obchodzony przez polski Kościół katolicki. W tym roku hasłem przewodnim jest: Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele.  Tydzień ten jest obchodzony od 2009 z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i co roku …

Czytaj dalej…

80. rocznica męczeńskiej śmierci bł. s. Celestyny Katarzyny Faron

9 kwietnia przypada 80. rocznica męczeńskiej s. Celestyny Katarzyny Faron, którą 25 lat temu Jan Paweł II ogłosił błogosławioną razem ze 107 innymi męczennikami okresu II wojny światowej. Przez ponad półtora roku siostra Celestyna była więźniarką niemieckiego obozu zagłady Auschwitz, Jej numer obozowy to 27989. Zmarła w Wielkanoc 1944 roku. Żyła …

Czytaj dalej…

Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypomina o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości – Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. W Kościele w Polsce tego dnia obchodzimy …

Czytaj dalej…

Niedziela Miłosierdzia Bożego

W 1. niedzielę po Wielkanocy obchodzimy Święto ku czci Bożego Miłosierdzia ustanowione w 2000 r. przez papieża Jana Pawła II podczas kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Pana Jezusa  przekazane św. Faustynie: ,,W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. …

Czytaj dalej…

Rocznica śmierci Jana Pawła II

Jan Paweł II, dziś już święty, zmarł w Watykanie w wigilię niedzieli Bożego Miłosierdzia – 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37. Miał 84 lata. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni. Był trzecim co do długości w historii papiestwa – po św. Piotrze i Piusie IX. Wywarł On szczególny wpływ na losy Kościoła i całego świata, …

Czytaj dalej…

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Z Orędzia wielkanocnego Papieża Franciszka wygłoszonego w 2021 roku: „Cóż to znaczy, że Jezus zmartwychwstał? Oznacza to, że Boża miłość jest silniejsza niż zło i nawet śmierć. Znaczy to, że miłość Boga może przemienić nasze życie, sprawić, aby zakwitły te obszary pustyni, jakie są w naszym sercu. Jezus nie powrócił do poprzedniego życia, do życia doczesnego, ale wszedł do chwalebnego …

Czytaj dalej…

Święcenie pokarmów w Domu Prowincjalnym

Wielka Sobota to dzień ciszy, kiedy wierni nawiedzają w kościołach Groby Pańskie. Towarzyszy temu święcenie pokarmów, które jest starym zwyczajem przyjętym w Polsce ze średniowiecznej Italii. „Święconka” zawiera pokarmy symbolizujące nowe życie i Zmartwychwstanie, wymownie podkreślając, że tak jak natura budzi się po zimie do życia, tak i Jezus po Męce i śmierci krzyżowej powróci do życia. „Święcenie pokarmów mocno …

Czytaj dalej…

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

Z homilii Papieża Franciszka w Wielką Sobotę 2023 roku: „Noc dobiega końca i pojawia się brzask jutrzenki gdy niewiasty wyruszają do grobu Jezusa. Idą niepewnie, zagubione, z sercem rozdartym żalem z powodu śmierci, która zabrała im Umiłowanego. Ale gdy przyszły na miejsce i ujrzały pusty grób, zawracają, zmieniają trasę, oddalają się od grobu i biegną, aby zapowiedzieć uczniom nowy kierunek …

Czytaj dalej…

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Z audiencji generalnej Benedykta XVI na Placu Świętego Piotra w Watykanie w 2007 roku: „Wielki Piątek upamiętnia wydarzenia, które rozpoczyna wyrok śmierci, a kończy ukrzyżowanie Chrystusa. Jest to dzień pokuty, postu i modlitwy, udziału w Męce Pańskiej. O ustalonej godzinie zgromadzenie chrześcijańskie — z pomocą słowa Bożego i gestów liturgicznych — wraca myślą do historii ludzkości, niewiernej Bożemu zamysłowi, …

Czytaj dalej…

Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej

Z rozmów z Janem Pawłem II: „W Wielki Czwartek, kontemplujemy Chrystusa, który w Wieczerniku w przeddzień swej męki uczynił z siebie dar dla Kościoła, ustanowił służebne kapłaństwo oraz pozostawił swym uczniom nowe przykazanie — przykazanie miłości. Chciał pozostać z nami w sakramencie Eucharystii, stając się naszym pokarmem zbawienia. Po pełnej wymowy Mszy św. in Cena Domini będziemy czuwać wraz z Panem, …

Czytaj dalej…