Facebook

Brzozów – DPS dla dzieci

Dom św. Józefa
DPS dla Dzieci

Stara Wieś 823
36-200 Brzozów

Historia Domu Pomocy Społecznej, rozpoczyna się w roku 1946, z chwilą otwarcia przez „Caritas” zakładu dobroczynnego dla sierot wojennych. Jednak służebniczki na terenie, gdzie dzisiaj znajduje się zakład dla dzieci, pracowały już na dwadzieścia lat wcześniej. Zmieniał się profil pracy i obowiązków, ale zgromadzenie swoją modlitwą i pracą stworzyło historię miejsca, które powszechnie nazywa się „Zdrojem”. Służebniczki swoją pracę w „Zdroju” rozpoczęły w chwili, gdy w pobliżu Brzozowa, w latach 1926–1928 powstał dom zdrojowy noszący nazwę „Księżówka”. Wybudowano łazienki oraz willę noszącą nazwę „Anatolówka”. Biskup Anatol Nowak, otwierając działalność zdrojową, wskazał Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP jako przyszłego administratora i dzierżawcę kompleksu. Cztery siostry objęły pracę w kancelarii, w kuchni oraz dbały o porządek.

Okres II wojny światowej przyniósł ze sobą niepewność i nowe wyzwania, dla sióstr przebywających w domu zdrojowym. Po zamknięciu Seminarium Duchownego w Przemyślu bp. Franciszek Barda podjął decyzję o otwarciu tajnego seminarium w Brzozowie–Zdroju. Zmienił się tym samym charakter domu, który stał się siedzibą seminarium duchownego. Od początku na prośbę księdza biskupa służebniczki podjęły się prowadzenia gospodarstwa domowego dla alumnów i profesorów. Po wojnie budynki uzdrowiska wraz z lasem biskupim, przejął Skarb Państwa. Po długotrwałych negocjacjach udało się diecezji zachować „Anatolówkę”, „Leśniczówkę” oraz Dom Zdrojowy wraz z parcelą leśną. Biskup Franciszek Barda oddał willę do dyspozycji „Caritas”, wyrażając życzenie, by w niej ufundować zakład dobroczynny dla sierot wojennych diecezji przemyskiej. Przystąpiono do realizacji tego planu i po przeprowadzeniu prac remontowych, które sfinalizowała Rada Polonii Amerykańskiej, obowiązki związane z prowadzeniem administracji Domu Dziecka „Caritas” im. Ks. F. K. Świetlika (prezes Rady Polonii Amerykańskiej), przyjęły służebniczki w listopadzie 1946 r. W krótkim czasie, dom zapełnił się dziećmi. Ofiarna praca sióstr oraz kapelana placówki ks. Antoniego Gagatnickiego, sprawiała że dzieci nie pamiętały o swojej niedoli. Były też trudne momenty, z którymi przyszło się zmagać, m.in. w 1948 r., wybuchł pożar, który całkowicie strawił budynek tzw. „Anatolówki” oraz wszystkie sprzęty i zapasy. Wychowankowie zostali przeniesieni do pobliskiej „Leśniczówki”. Miasto oraz okoliczni mieszkańcy, a także oba starowiejskie klasztory pośpieszyły z wszelką możliwą pomocą, która wyrównała po części straty wyrządzone przez pożar. W lutym 1950 r. dom przeszedł w ręce utworzonego Zrzeszenia Katolików Świeckich „Caritas”. W 1957 r. Dom Dziecka został przekształcony w Zakład Leczniczo-Wychowawczy a dotychczasowi wychowankowie rozesłani zostali do zakładów państwowych. Otwarcie już wyremontowanego i przystosowanego budynku, odbyło się w sierpniu 1958 r. Do zakładu przybywały dzieci głęboko upośledzone umysłowo i fizycznie. Siostry pracując z poświęceniem wśród głęboko upośledzonych, bardzo dobrze wywiązywały się z podjętych obowiązków, „(…) na tym odcinku posługi apostołują pracą ciężką i wyczerpującą. Ich apostolstwo ogranicza się do sal zakładowych i kaplicy, gdzie czerpią siły do nieustannie podejmowanej posługi”. Po likwidacji Zrzeszenia Katolików „Caritas” w 1991 r., Kuria Biskupia w Przemyślu ponownie stała się prawnym właścicielem majątku. Decyzją abpa Ignacego Tokarczuka dotychczasowy zakładu został przekazany na własność zgromadzenia. Warunki w domu, z upływem lat stawały się coraz trudniejsze i zrodziła się potrzeba kapitalnego remontu. Ponieważ placówka zawsze była prowadzona wzorowo, a jej istnienie konieczne wobec dużych potrzeb regionu podkarpackiego, zgromadzenie otrzymało przychylne opinie i rozpoczęto przygotowania do rozbudowy. Z pomocą finansową przyszła holenderska Fundacja Pomocy Dzieciom w Polsce (Stiching Steun Kinderen Polen). Do nowych pomieszczeń przeprowadziły się siostry wraz z wychowankami w 2000 r., placówka zaczęła funkcjonować, jako Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci.

Siostry pracują wśród dzieci wykonując prace pielęgniarskie, wychowawcze oraz zarządzają całym domem przy pomocy personelu świeckiego.


Aktualności

PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH…

Jak co roku, w pierwszą sobotę września, odwiedzili nas zawsze mile widziani w naszym Domu Goście, motocykliści z grup: Moto-Wataha, Templariusze Bieszczady, Tornado oraz wielu niezrzeszonych, z ks. Tomaszem Kijem z Przemyśla na czele. Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią, następnie były…

Chrystus Zmartwychwstał!

W tym roku Triduum Paschalne przeżywaliśmy w kaplicy DPS oraz w kościele parafialnym w Brzozowie, uczestnicząc w celebracjach liturgicznych Wielkiego Tygodnia. Mieszkańcy DPS oraz pracownicy, którzy nie mogli danego dnia być w kościele z racji posługi przy chorych, zbierali się każdego…

Kolęda w DPS dla Dzieci

6 stycznia 2022 r. w naszym domu odbyła się tradycyjna wizyta kolędowa. Wraz z Księdzem Proboszczem Franciszkiem Gochem przybyli Księża Wikariusze z parafii Przemienienia Pańskiego w Brzozowie. Przy śpiewie kolęd, razem z mieszkańcami domu przyjęliśmy błogosławieństwo…

ZIMA w „Lesie”

Nareszcie spadł śnieg! I to duuuużo śniegu! Szaleństwa w białym puchu były przyczyną wielkiej radości dla małych i dużych Wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Starej Wsi! Jak się okazuje, nawet na wózku można wyjechać…

„Bieszczadzkie Anioły” na Festiwalu

IV Festiwal Piosenki o Świętym Janie Pawle II i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzyżowie 7 grudnia 2020 roku, ze względu na przepisy sanitarne, odbył się w formie on-line dzięki Internetowej Telewizji Południe. Oczywiście…