Facebook

Grodzisko

Dom św. Józefa

37-306 Grodzisko Dolne 288 a

Baronowa Kazimiera Bánhidy, ówczesna właścicielka Grodziska, założyła fundację, której celem miała być: „opieka nad ubogimi, chorymi mieszkancami Grodziska Dolnego, Górnego i miasteczka Grodziska (…),tudzież religijne wychowanie dzieci w przytułku, zwanym ochronką (…); ponad obowiązki wskazne regułą i celem fundacji, wpływać na lud pod każdym wzgledem umoralniająco i wpajać w ludność miłość do ojczyzny Polski”. Zgromadzenie wysłało do Grodziska Górnego wiosną 1899 r. Dwie siostry, które od początku prowadziły ochronkę dla dzieci i zajmowały się chorymi. Baronowa dla lepszego uposarzenia sióstr wystarała się w Radzie Szkolnej Krajowej o etat dla siostry, (w 4–klasowej szkole), kilka lat później poczyniono starania by siostra uczyła w budynku ochronki jedną nadetatowa klasę, przynależąc do grona nauczycielskiego. Siostra rozpoczęła pracę nauczycielki w 1905 r. i uczyła z przerwami do 1920 r. Zgodnie z wolą fundatorki siostry troszczyły się o chorych i opiekowały się dziećmi w ochronce, organizowały wieczornice. Od początku swojego pobytu w Grodzisku swoją troską otaczały również kościół, dbając o czystość bielizny kościelnej. W okresie międzywojennym siostry prowadziły KSMŻ oraz Krucjatę Eucharystyczną. Organizowały dla dziewcząt i kobiet kursy kroju i szycia. Niezmiennie podejmowały wyznaczone obowiązki. Wobec terroru, trudów i głodu drugiej wojny światowej pojawiły się nowe wezwania. Aby na nie odpowiedzieć trzeba było ogromnej odwagi. Siostry na początku wojny w domu ukrywały dwóch polskich oficerów, później przez trzy lata dziecko żydowskie, które matka odebrała po wojnie. Narażając swoje życie dożywiały ukrytych w zabudowaniach gospodarczych Żydów. Nie obca była im również konspiracja przez udzielenie lokalu do prowadzenia kursu sanitarnego dla żołnierzy z Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Po likwidacji przedszkola w 1949 r. prace z dziećmi zostały ograniczone do przygotowywania różnych miejscowych uroczystości. W latach 60. XX w. siostry prowadziły ochronkę sezonową w miesiącach letnich. W tym czasie podjęły się katechizacji dzieci przedszkolnych i szkolnych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę nowego domu, z pomocą mieszkańców Grodziska rozpoczęto prace budowlane. Do nowego budynku przeniosły się w 1978 r. Praca z dziećmi w ochronce wznowiona została w 1981 r.

Niezmiennie siostry troszczą się o wystrój kościoła i czystość bielizny kościelnej. Gromadzą dziewczynki w ramach Dzieci Maryi. Kontynuują pracę wychowawczą w Przedszkolu Niepublicznym Ochronka św. Józefa.


Aktualności

Za św. Józefem do Łańcuta

12 listopada 2021 r. w Łańcucie na Podzwierzyńcu w parafii św. Józefa, o godz. 18.00, została odprawiona Msza św. w intencji odnowy wewnętrznej naszego Zgromadzenia przez przyczynę Św. Józefa. Kościół w Łańcucie jest już 11 kościołem stacyjnym poświęconym Św. Józefowi, w którym modliłyśmy…