Facebook

Kombornia

Dom Najświętszej Maryi Panny

Kombornia 56
38-420 Korczyna

Do Komborni siostry służebniczki przyjechały w 1923 r., by opiekować się Salomeą Penarową, która była obłożnie chora, która przekazała zgromadzeniu, budynek wraz z działką. Życzeniem jej było, by siostry podjęły się prowadzenia „ochronki” dla małych dzieci. Siostry podjęły pracę wychowawczą z dziećmi przedszkolnymi. Skromne warunki mieszkaniowe i zwiększająca się liczba dzieci (nawet czasowo ok. 100), nie pozwalały na pełne prowadzenie zajęć i nauki katechizmu. Siostra w miesiącach letnich prowadziła zajęcia w ogrodzie, a w deszczowe dni w stodole. Zgromadzenie zabiegało o budowę nowego domu, w którym znalazłyby mieszkanie siostry i dzieci, a także młodzież miałaby swoje miejsce. W 1931 r. przystąpiono do budowy nowego domu, miejscowa ludność wydatnie przyczyniła się do zwózki materiałów budowlanych i do pracy przy budowie. Dom był oddany do użytku w 1934 r. Siostry skupiały młodzież w KSMŻ w ramach, którego organizowane były przedstawienia, wycieczki, a także kursy zawodowe. Z dziećmi szkolnymi prowadziły Krucjatę Eucharystyczną. Opiekowały się chorymi i troszczyły o kościół parafialny, strojąc ołtarze i dbając o czystość bielizny. W latach powojennych siostry włożyły sporo starań i pracy w estetyczny wygląd domu i obejścia, założony został ogródek jordanowski. W latach 50 XX w. chciano siostrom zabrać dom i przeznaczyć na prezydium, mieszkańcy jednak ujęli się za siostrami uzasadniając, że „to ich krwawica, one to same budowały, jak można im to zabrać”. Dom pozostał przy zgromadzeniu. W 1962 r. przedszkole zostało upaństwowione i przeszło pod zarząd Wydziału Oświaty i Wychowania, zaś siostry zostały całkowicie odsunięte od pracy z dziećmi. Od 1964 r. rozpoczęły katechizację dzieci przedszkolnych w Komborni z czasem również w Woli Komborskiej. Zajmowały się szyciem kołder. W 1990 r. z chwilą wejścia religii do szkół siostra rozpoczęła katechizację w miejscowej Szkole Podstawowej i Przedszkolu, w której uczyła do 1998 r. Rok później otrzymały pozwolenie na prowadzenie ochronki i we wrześniu na nowo swoja działalność rozpoczęła ochronka.

Opiekują się kościołem dbając o czystość paramentów liturgicznych oraz wystrój świątyni. Siostra organistka prowadzi scholę. Kontynuują pracę z dziećmi w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Służebniczek.


Aktualności

Jubileusz w Komborni

W niedzielę, 2 lipca, Siostry Służebniczki przeżywały kolejny Jubileusz, tym razem było to 100 pobytu Sióstr w Komborni. Uroczystości rozpoczął montaż słowno-muzyczny przedstawiony przez dzieci z ochronki, dziewczynki ze Służby Maryjnej oraz nasze siostry. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył…