Facebook

Nowosielce

Dom św. Józefa

Nowosielce 69
37-200 Przeworsk

Placówka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Nowosielcach powstała z inicjatywy proboszcza ks. Józefa Ulanowskiego, przy wsparciu księcia Lubomirskiego, który na ten cel oddał 5 ha ziemi na utrzymanie dla sióstr. Pierwsze siostry przybyły do Nowosielec 5 sierpnia 1924 r. i zamieszkały w wynajętym domu obok plebani. Po dwóch tygodniach zakupiono domu. Siostry zajęły się sprzątaniem kościoła i praniem bielizny kościelnej. Zaopiekowały się chorymi, a przede wszystkim dziećmi przedszkolnymi, których przychodziło ok. 70. W planie była budowa domu. Ostatecznie budowę domu siostry rozpoczęły w 1926 r. z pomocą finansową zgromadzenia. Zamieszkały w nowym domu, w 1928 r. i kontynuowały prowadzenie ochronki. Z czasem objęły też swoim wpływem młodzież zorganizowaną w KSMŻ. Prowadziły kursy kroju i szycia dla dziewcząt. Dla dzieci szkolnych prowadziły Krucjatę Eucharystyczną, z dorosłymi Żywy Różaniec. Odwiedzały chorych, których we wsi i okolicy było dużo, a którzy z wielkim zaufaniem zwracali się do sióstr w swoich dolegliwościach. Po wojnie Przedszkole zostało w 1962 r. przejęte przez Wydział Oświaty. Jednak nie udało się utworzyć Przedszkola Państwowego, gdyż miejscowa ludność oświadczyła publicznie na zebraniu, że „do przedszkola bezwyznaniowego dzieci posyłać nie będzie, bo cielątka sami sobie w domu wychowają”. Siostry w porozumieniu z proboszczem rozpoczęły katechizację dzieci w wieku przedszkolnym przy kościele w okresie letnim, a jesienią u siebie w dużej werandzie. W 1972 r. siostry objęły pracę organistki. W 1983 r. rozpoczęły prowadzenie ochronki dla małych dzieci. W październiku 1987 r. rozpoczęto budowę domu parafialnego, zgromadzenie zwróciło się do ks. proboszcze, by w planach budowy ujęto również budowę domu dla sióstr, w którym mieściłaby się ochronka dla dzieci przedszkolnych. Po wybudowaniu domu przez parafię siostry zajęły się wykończeniem i urządzeniem budynku, w którym zamieszkały w 1992 r. Po wejściu katechezy do szkół siostry rozpoczęły katechizację w Szkole Podstawowej.

Obecnie siostry kontynuują pracę wśród dzieci w Przedszkolu Niepublicznym pw. św. Józefa. Siostra zakrystianka dba również o wystrój kościoła i czystość bielizny liturgicznej. Katechizują w Szkole Podstawowej w Nowosielcach. Prowadzą spotkania dla dzieci w ramach Ruchu Światło–Życie oraz opiekują się powstałym Bractwem Celestyńskim.


Aktualności

Brak wpisów.