Facebook

Rzeszów – ul. Dębicka

Dom Matki Bożej Częstochowskiej

Ul. Dębicka 68
35-503 Rzeszów

Dom sióstr przy ul. Dębickiej w Rzeszowie znajduje się na terenie parafii pw. św. Mikołaja, w dzielnicy Przybyszówka. Miejscowy ksiądz proboszcz Stanisław Sznajder, (bratanek M. Sylwii Sznajder), poczynił starania by zabezpieczyć warunki i sprowadzić siostry do powierzonej mu parafii. Od początku podjęcia posługi pasterskiej na terenie parafii św. Mikołaja pragną zrealizować swoje zamierzenia jak i pragnienie poprzedniego proboszcza ks. Józefa Chmurowicza, który pod datą 5 marca 1925 r. w kronice parafialnej zapisał: „w wielu sąsiednich parafiach buduje się ochronki, domy dla sióstr zakonnych, tylko u nas w Przybyszówce nikt nie ma ochoty tym się zająć. Oddałbym na ten cel nawet 15 hektarów pola plebańskiego”. To pragnienie po 85 latach w 2003 r. zostało uwieńczone decyzją o budowie domu z pomieszczeniami dla dzieci przedszkolnych, z kaplicą i mieszkaniem dla sióstr. Zgromadzenie odpowiedziało na prośbę objęcia powstałego domu. Siostry, przybyły do parafii św. Mikołaja 26 lipca 2005 r., by objąć obowiązki w powstającym przedszkolu oraz pracę katechetki w szkole podstawowej w Bziance i prac przykościelnych. Po przybyciu siostry zajęły się przygotowaniem pomieszczeń do rozpoczęcia pracy z dziećmi. Z dniem 1 września 2005 r. ruszyło Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek im. Matki Sylwii Sznajder. Oprócz prac wskazanych siostry rozpoczęły również prowadzenie oazy Dzieci Bożych.

Obecnie kontynuują prace w przedszkolu oraz przy kościele parafialnym.


Aktualności

Skupienie Sióstr Juniorystek

W Księdze Koheleta, w 1. rozdziale, możemy przeczytać iż Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Również dla sióstr juniorystek, zakończył się czas kolejnego roku formacyjnego, którego uwieńczeniem było czerwcowe skupienie połączone…