Facebook

Sanok – ul. Sobieskiego

Dom NMPNP

Ul. Jana III Sobieskiego 10
38-500 Sanok

W budynku parafialnym przy ul. Sobieskiego za zgodą ówczesnego proboszcza ks. Adama Sudoła zamieszkały siostry po zlikwidowaniu placówki przy ul Rymanowskiej, w której było przedszkole prowadzone przez służebniczki. Dom przy ul. Sobieskiego zamieszkały również siostry katechetki pracujące na terenie parafii farnej. Zgodnie z powierzonymi obowiązkami siostry rozpoczęły pracę z dziećmi przedszkolnymi od 1 września 1994 r. Katechetki uczyły w szkołach podstawowych nr 2 i nr 4 oraz w Liceum Medycznym i przedszkolu państwowym. Prowadziły Krucjatę Eucharystyczną oraz dbały o bieliznę kościelna i wystrój kościoła farnego.

Obecnie siostry prowadzą Przedszkole Niepubliczne pod wezwaniem Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego. Siostra katechizuje w SP nr 2 oraz w przedszkolu miejskim. Prowadzą Krucjatę Eucharystyczną. Dbają o czystość bielizny kościelnej oraz wystrój świątyni farnej.


Aktualności

Spotkanie ze św. Franciszkiem

28 stycznia dzieci z Ochronki Bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku spotkały się ze św. Franciszkiem, który opowiedział im historię budowania szopek, dzieci przebierały się za różne postaci, tj.: Maryja, Józef, aniołowie, pastuszkowie, owieczki. Oddawały hołd Dzieciątku tańcem i śpiewem…

Kolędnicy w sanockiej Ochronce

27 stycznia rodzice dzieci z Ochronki Bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku przybyli jako kolędnicy z gwiazdą: Maryja i Józef razem z Dzieciątkiem, Aniołowie, pastuszek, i trzej Królowie, był także diabeł i pytał dzieci o grzeczność. Kolędnicy razem z przedszkolakami śpiewali…

Święty Mikołaj w Sanoku

7 grudnia Ochronka Bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku gościła św. Mikołaja, bardzo oczekiwanego przez wszystkie grzeczne dzieci, które zaraz po śniadaniu obejrzały spektakl pt. Świąteczny katar w wykonaniu teatrzyku Zielony Melonik. Następnie pani Ania nasz ochronkowy fotograf wykonała zdjęcia grupowe…

Różaniec w Sanoku

W miesiącu październiku dzieci w Ochronce Bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku poznają tajemnice różańca świętego. Modlą się na różańcach przyniesionych z domu o nawrócenie grzeszników, za naszą Ojczyznę oraz w różnych intencjach, które same podają. Wykonały również prace plastyczne oraz otrzymały…

Dzień Beatyfikowanych

W poniedziałek 13 września w Ochronce Bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku obchodzony był Dzień bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej. Dzieci w każdej grupie wiekowej oglądały prezentację i słuchały komentarza, zapoznając się z życiorysami nowych błogosławionych….

Życzenia Wielkanocne z Sanoka

Razem z Dziećmi z sanockich ochronek życzymy Wszystkim, aby Jezus Zmartwychwstały obdarzał Was wszelkimi potrzebnymi łaskami. Niech pomnaża pokój serca i zaufanie, że On ma moc dać nam życie i przemienić krzyż w Zmartwychwstanie.