Facebook

Sanok – ul. Sobieskiego

Dom NMPNP

Ul. Jana III Sobieskiego 10
38-500 Sanok

W budynku parafialnym przy ul. Sobieskiego za zgodą ówczesnego proboszcza ks. Adama Sudoła zamieszkały siostry po zlikwidowaniu placówki przy ul Rymanowskiej, w której było przedszkole prowadzone przez służebniczki. Dom przy ul. Sobieskiego zamieszkały również siostry katechetki pracujące na terenie parafii farnej. Zgodnie z powierzonymi obowiązkami siostry rozpoczęły pracę z dziećmi przedszkolnymi od 1 września 1994 r. Katechetki uczyły w szkołach podstawowych nr 2 i nr 4 oraz w Liceum Medycznym i przedszkolu państwowym. Prowadziły Krucjatę Eucharystyczną oraz dbały o bieliznę kościelna i wystrój kościoła farnego.

Obecnie siostry prowadzą Przedszkole Niepubliczne pod wezwaniem Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego. Siostra katechizuje w SP nr 2 oraz w przedszkolu miejskim. Prowadzą Krucjatę Eucharystyczną. Dbają o czystość bielizny kościelnej oraz wystrój świątyni farnej.


Aktualności

Modlitwa Dzieci z Sanoka

Od 10 września, tj. od dnia beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów z Dziećmi, dzieci z Ochronki im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku, modlą się za wstawiennictwem bł. Rodziny Ulmów. Dzieci zostały przygotowane, oglądając prezentacje. Codziennie gromadzą się w kaplicy polecając swoje rodziny,…

Spotkanie Wielkanocne w Sanoku

Wraz z dziećmi z naszej sanockiej ochronki i pracownikami życzymy wytrwałości i duchowej mocy do służby najbardziej potrzebującym. Niech Jezus przyniesie pokój i radość, abyśmy mogły nieść te dary wszystkim, którzy trwają w niepokoju i smutku. Niech obdarza miłością po której wszyscy poznają, że jesteśmy…