Facebook

Sieniawa

Dom Miłosierdzia Bożego

Ul. Kościuszki 9
37-530 Sieniawa

Książę Władysław Czartoryski właściciel Sieniawy sprowadził w 1893 r. do Sieniawy Służebniczki Starowiejskie oddając zgromadzeniu dom mieszkalny z salą ochronkową i kawałkiem ogrodu oraz zapewnił pełne utrzymanie i uposażenie. Wolą ofiarodawcy było, „by niosły pomoc biednym ludziom zapewniając opiekę ich dzieciom”. Siostry, przyjechały w sierpniu 1893 r. i objęły swoja troską dzieci przedszkolne szczególnie te najbiedniejsze, gromadząc je w sali ochronkowej na codzienne zajęcia, dzieci miały zapewniony posiłek. Opiekowały się chorymi, organizowały wieczornice skupiające dziewczęta, dla których organizowały kursy kroju i szycia. Po I wojnie wychodząc naprzeciw potrzebom zajęły się wychowaniem sierot pozostałych w okolicy po działaniach wojennych. Prowadziły również kuchnię dla dzieci strażników leśnych, które uczęszczały do szkoły w Sieniawie. Książę Adam Czartoryski spadkobierca Sieniawy zakupił dom w sąsiedztwie parceli dworskich i po przeprowadzeniu remontu i adaptacji do prowadzonych dzieł, oddał go w używanie zgromadzeniu w roku 1935. Cała realność przeszła z czasem w posiadanie zgromadzenia. Ochronka była nadal utrzymywana przez Czartoryskich. Siostry niezmiennie podejmowały pracę wśród dzieci w ochronce, opiekowały się chorymi oraz zajmowały się bielizną kościelną i wystrojem sieniawskiej świątyni. Po II wojnie dom pełnił funkcję „ośrodka zdrowia”, gdyż jedna z sióstr (s. Henryka) zajmowała się ziołolecznictwem, co dało jej w Sieniawie i okolicach miano „siostry doktorki”. Przedszkole prowadziły do 11 lipca 1962 r., gdy zostało zamknięte przez Wydział Oświaty. Pomieszczenia zajęte zostały pod przedszkole państwowe. Po zamknięciu przedszkola siostry podjęły się katechizacji dzieci przedszkolnych, a z czasem również szkolnych. W latach 70. XX w. przedszkole przeniosło się do innego budynku, pomieszczenia w domu sióstr zostały zajęte do użytku Biblioteki Miejskiej, która urzędowała do 1990 r. Po remontach na nowo rozpoczęły pracę z dziećmi w ochronce. W tym samym roku siostra katechetka rozpoczęła naukę religii w Szkole Podstawowej.

Obecnie prowadzą Przedszkole Niepubliczne. Katechizują w szkole podstawowej oraz gromadzą dziewczynki w ramach DSM. Dbają o wystrój i czystość paramentów kościelnych.


Aktualności

Przyjęcie do DSM

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny podczas wieczornej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Sieniawie do grona Dziewczęcej Służby Maryjnej zostało przyjętych 11 dziewcząt, które uzyskały pierwszy stopień w Służbie Maryjnej –…

Pascha Chrystusa

Pascha Chrystusa, to film przedstawiający wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dzieci z Przedszkola Sióstr w Sieniawie zapraszają do towarzyszenia Zbawicielowi w ostatnich chwilach Jego ziemskiego życia przenosząc się do Jerozolimy, Wieczernika, Ogrodu Oliwnego, na Golgotę, do Bożego…