Facebook

Poświęcenie Kaplicy w Korczynie

W czwartek, 25 stycznia, w święto nawrócenia św. Pawła Apostoła, została poświęcona nowa Kaplica w naszym domu zakonnym w Korczynie. Ks. prałat Edward Sznaj, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Korczynie odprawił mszę św., podczas której poświęcił nową Kaplicę i pomieszczenia sióstr. W wygłoszonej homilii nawiązał do pracy sióstr w parafii. Mówił, że siostry idą w tych trudnych czasach …

Czytaj dalej…

Kolędowanie w Korczynie

W Uroczystość Bożego Narodzenia dziewczynki z Krucjaty Eucharystycznej działającej przy parafii w Korczynie, przygotowane przez s. Ewę, zaprezentowały program świąteczny. Dzieciątko Jezus zostało uczczone śpiewem kolęd i pastorałek.

Uroczystości Edmundowe w Korczynie

W niedzielę, 12 listopada, dziewczynki z Krucjaty Eucharystycznej z Korczyny, prowadzonej przez siostrę Ewę Żyłka zaprezentowały w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski, program poświęcony bł. Edmundowi Bojanowskiemu z okazji kolejnej rocznicy urodzin.  Tradycyjnie po wszystkich Mszach świętych parafianie zostali obdarowani pierniczkami upieczonymi przez rodziców dziewczynek z Krucjaty.