Facebook

Kolędnicy misyjni w Nienadówce

W kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Nienadówce 26 grudnia 2020 odbyło się spotkanie z kolędnikami misyjnymi. Dzieci, przygotowane przez siostrę katechetkę Ewę, odgrywały scenki misyjne i śpiewały kolędy na wszystkich mszach świętych.

Co to jest niepodległość?

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Krasiczynie i Nienadówce Przedszkolaki z  Krasiczyna i Nienadówki wraz ze swoimi siostrami i nauczycielami w pięknych inscenizacjach przybliżyły niektóre fakty z bogatej historii naszej Ojczyzny. Sławiły część Niepodległej piosenkami i pieśniami patriotycznymi oraz wierszami. Wzięły również udział w akcji  „Niepodległa do Hymnu” odśpiewując nasz hymn narodowy o godz.11.11

Drzewko w Ochronce w Nienadówce

Z okazji Światowego Dnia Drzewa przedszkolaki z Ochronki w Nienadówce uczestniczyły bardzo aktywnie w zajęciach plastycznych, a w liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, 22 października, Dzieci zasadziły swoje drzewko w pobliżu przedszkolnego placu zabaw.