Facebook

Bolestraszyce

Dom św. Józefa

Bolestraszyce 138
37-722 Wyszatyce

W roku 1891 hr. Stanisław Michałowski (właściciel Bolestraszyc), w testamencie zostawił swojej siostrze hr. Marii Michałowskiej–Łempickiej polecenie założenia ochronki w Bolestraszycach pod zarządem Sióstr Służebniczek Starowiejskich. Wola zmarłego została zrealizowana w 1917 r., gdy do Bolestraszyc przybyło dwie siostry i zamieszkały w wynajętym drewnianym domu. Od początku swojego pobytu w Bolestraszycach dbały o kaplicę, troszcząc się o estetyczny wygląd oraz czystość bielizny w kościele parafialnym w Żurawicy. Podjęły się również opieki nad chorymi. W kolejnych latach w czasie epidemii zajmowały się pielęgnacją chorych, również w Żurawicy i Wyszatycach. Zgromadzenie z pomocą dworu oraz miejscowej ludności przystąpiło do budowy domu, do którego siostry wprowadziły się w 1923 r., wtedy też została uruchomiona ochronka dla dzieci przedszkolnych. Od początku organizowały wieczornice dla dziewcząt i kobiet oraz kursy robót ręcznych. Prowadziły z ludźmi nieszpory oraz nabożeństwa różańcowe w kościółku. Pod koniec lat 30. XX w., aż do wybuch wojny prowadziły KSMŻ. Przedszkole już w latach po wojennych funkcjonowało do lipca 1962 roku, wtedy zostało zajęte na przedszkole państwowe. Po utworzeniu parafii w Bolestraszycach (na kościół zaadoptowano opuszczoną cerkiew greckokatolicką), siostry podjęły prace przy kościele, dbając o czystość i wystrój świątyni. Z czasem jedna z sióstr przyjęła pracę organistki. Zajęły się również katechizacją dzieci. W 1987 r. przedszkole państwowe opuściło pomieszczenia ochronki. Po przeprowadzeniu koniecznych remontów we wrześniu 1993 r. reaktywowana została ochronka i na nowo siostry rozpoczęły zajęcia z dziećmi przedszkolnymi. Po wejściu katechezy do szkół, jedna siostra uczyła w Szkole Podstawowej do 2004 r. W tym czasie, w budynku parafialnym znajdującym się w sąsiedztwie nowo wybudowanego kościoła została otwarta Stacja Opieki Caritas, której prowadzenie powierzono służebniczkom. Siostry obsługiwały chorych na miejscu w wyposażonym do tego celu gabinecie oraz w terenie w latach 1998–2019.

W domu zgromadzenia siostry prowadzą Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek pw. św. Józefa. Opiekują się kościołem parafialnym dbając o jego wystrój i pełniąc obowiązki organistki.


Aktualności

Przemyska Droga Krzyżowa

W czwartek, 22 lutego, o godz. 19.00 odbyła się w Przemyślu Droga Krzyżowa ulicami miasta. Rozpoczęła się pod przemyską Archikatedrą a zakończyła przy Krzyżu Zawierzenia, na Zniesieniu. Tegoroczne Nabożeństwo Pasyjne przygotowała parafia pw. św. Brata Alberta w Przemyślu, na czele z ks. proboszczem…

Z góry Karmel na górę Kalwarii

Nasze comiesięczne piesze pielgrzymowanie na Kalwarię Pacławską w tym miesiącu połączyłyśmy w nocnymi pątnikami wyruszając wspólnie z kościoła oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu. Była to wyjątkowa pielgrzymka pod każdym względem. Rozpoczęła się 17 marca mszą św. o godz. 21.00 na Karmelu,…

„Jesteśmy Polką i Polakiem”

W ostatnim czasie w wielu ochronkach prowadzonych przez Siostry Służebniczki odbywały się przedstawienia, spektakle czy recytacje z racji Narodowego Święta Niepodległości. W każdym przedszkolu punktem podstawowym było odśpiewanie Hymnu Narodowego. W galerii zdjęcia z Jasionki, Pikulic i Bolestraszyc. 6…