Facebook

Jarosław – ul. 3 maja

Dom M.B. Częstochowskiej

ul. 3 Maja 12
37-500 Jarosław

Dzieje domu przy ul. 3–go Maja w Jarosławiu mają początek w 1958 r., wtedy to siostry z ul. Pstrowskiego (obecnie ul. Lisińskiego), objęły swoja opieką dom wraz z ogrodem ofiarowany Zgromadzeniu przez p. Karolinę Koitschim. Dom znajdował się przy głównej drodze z Przemyśla na przeciw szpitala miejskiego. W roku 1961 zamieszkały tam dwie siostry. Dom stanowił filię wspólnoty sióstr przy ul. Pstrowskiego. Oprócz opieki nad domem i prowadzeniem ogrodu, zajmowały się wystrojem i dbaniem o bieliznę liturgiczną kościoła pw. Świętego Ducha. Dom stał się samodzielną placówką w 1971 r. Siostry katechizowały w parafii Ojców Dominikanów, z czasem rozpoczęły katechizację młodzieży Liceum Ekonomicznego oraz Szkoły Handlowej w parafii farnej. Od początku swojego pobytu gromadziły młodzież, organizowały skupienia. Dom służył, jako miejsce przygotowywania akademii religijnych, liturgii niedzielnych oraz planów pielgrzymkowych, (np. pielgrzymki maturzystów do Leżajska), był też „przystankiem” dla wielu sióstr, które uczyły się do matury. W 1972 r. decyzją Prezydium Miasta została zabrana całość działki wraz z domem na cele inwestycyjne miasta. Siostrom w zamian dano mieszkanie w domu parafialnym znajdującym się również przy ul. 3–go Maja, pod nr 22. Kontynuowały prace wśród młodzieży oraz przejęły opiekę nad kaplicą, która była zaczątkiem mającej powstać parafii pw. Maryi Królowej Polski. Po rozbudowie budynków parafialnych z czasem zamieszkały obok plebanii i polepszyły się warunki lokalowe sióstr. W grudnia 1987 r. rozpoczęła działalność ochronka. Parafia w tym czasie prowadziła budowę nowego kościoła, a gdy już budynek był użytkowany do sprawowania Eucharystii siostra objęła obowiązki zakrystianki. Po przejściu katechezy do szkół, siostry objęły pracę w SP nr 1 oraz w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych. Z czasem przyjęły pracę w katechetyczną w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika.

Obecnie Siostry prowadzą Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego, katechizują w Zespole Szkół Innowacyjnych i jedna siostra jest zakrystianką, dba o wystrój oraz czystość bielizny i paramentów liturgicznych.


Aktualności

Przedszkolaki bł. Edmunda

Dzieci z Przedszkola im. bł. Edmunda w Jarosławiu przygotowały piękne Jasełka. Dedykowały je wszystkim, którzy kochają Dzieciątko – Niemowlę Jezus, a szczególnie szanownym Państwu: Babciom i Dziadziusiom przedszkolaków, jako prezent od Wnuków – utalentowanych aktorów oraz od Sióstr Służebniczek NMP NP i Pracowników…