Facebook

Korczyna

Dom Najświętszej Maryi Panny

ul. Ogrodowa 1
38-420 Korczyna

W 1880 r. zgromadzenie zakupiło od ks. Józefa Urbanka T.J. grunt wraz zabudowaniami w Korczynie. Tego samego roku przybyły cztery siostry i zajęły się gospodarstwem oraz pielęgnacją chorych we wsi i obsługą kościoła. Po przeprowadzeniu drobnych remontów w 1882 r. zaczęły gromadzić dzieci, w miesiącach letnich, gdy rodzice mieli najwięcej pracy w polu. W miesiącach zimowych siostry prowadziły wieczornice oraz kursy kroju, szycia i haftu. W latach 30 XX w. udzielały stancji w czasie roku szkolnego dziewczynkom z sąsiednich wiosek, które w Korczynie kontynuowały naukę w Szkole Powszechnej. Prowadziły KSMŻ oraz kursy kroju i szycia. Przedszkole zostało przejęte pod zarząd świecki w 1962 r. Wybudowano w tym czasie budynek gospodarczy, w który od 1966 r. utworzono punkt katechetyczny dla dzieci szkolnych. Jedna z sióstr podjęła obowiązki zakrystianki. W 1976 r. przedszkole państwowe opuściło zajmowane pomieszczenia. Siostry podjęły od razu starania o odzyskanie własności. Po odmalowaniu w jednym z pomieszczeń utworzona została kaplica, a w sali ochronkowej z czasem siostry zaczęły na nowo gromadzić dzieci. W roku 1990 po wejściu katechezy do szkół siostra podjęły pracę katechetyczną w miejscowej Szkole Podstawowej oraz w Samorządowym Przedszkolu w Korczynie.

Siostry kontynuują prace w Przedszkolu Sióstr Służebniczek. Zakrystianka dba o wystrój kościoła i czystość bielizny kościelnej. Jedna siostra katechizuje w miejscowej Szkole Podstawowej i Przedszkolu Samorządowym, zajmuje się też prowadzeniem Krucjaty Eucharystycznej.


Aktualności

Uroczystości Edmundowe w Korczynie

W niedzielę, 12 listopada, dziewczynki z Krucjaty Eucharystycznej z Korczyny, prowadzonej przez siostrę Ewę Żyłka zaprezentowały w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski, program poświęcony bł. Edmundowi Bojanowskiemu z okazji kolejnej rocznicy urodzin.  Tradycyjnie po wszystkich Mszach świętych parafianie…