Facebook

Nienadówka

Dom św. Józefa

36-052 Nienadówka 268

Właściciel folwarku w Okocimiu, Michał Ożóg pochodzący z Nienadówki w roku 1923 pragnął w swojej rodzinnej wsi założyć ochronkę pod kierownictwem sióstr służebniczek ze Starej Wsi. Dla realizacji tego celu ofiarował: grunt, dom murowany oraz zapewnienie, że „poniesie koszt opłat rządowych i wybuduje budynki gospodarcze i ogrodzi całe obejście”. Ofiarodawca nałożył na zgromadzenie obowiązek „utrzymywania z tego majątku ochronki dla dzieci przedszkolnych, prowadzenia kursów kroju i szycia oraz pielęgnowania chorych”. Zgromadzenie przyjęło ofiarowaną realność i 21 sierpnia 1926 r. przyjechały pierwsze siostry. Podjęły właściwe sobie obowiązki: prowadziły ochronkę dla dzieci przedszkolnych, pomagały chorym i biednym, opiekowały się kościołem troszcząc się o estetykę ołtarzy, bieliznę i paramenty liturgiczne. Budynek jednak nie nadawał się na mieszkanie i już rok później przystąpiono do budowy nowego domu. W miesiącach zimowych sala ochronka była wykorzystywana do prowadzenia trzy miesięcznych kursów kroju i szycia dla dziewcząt. W latach 30. XX w. gromadziły dziewczęta zrzeszone w KSMŻ. Wybuch wojny nie spowodował zamknięcia ochronki. Po wojnie uczęszczało ok. 90 dzieci, co zmusiło siostry do prowadzenia dwóch oddziałów. W 1950 r. decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie ochronka została zamknięta. Siostry w 1957 r. rozpoczęły nieoficjalne gromadzenie dzieci na okres letni (przychodziło ok. 70 dzieci). Pod koniec lat 60. XX w. wybudowano nowy dom, (wcześniejszy zbudowany na podmokłym terenie nie nadawał się do remontu i groził zawaleniem). W tym też czasie na prośbę proboszcza, zajęły się katechizacją dzieci szkolnych, (w Nienadówce znajdowały się 3 szkoły). W 1990 r. rozpoczęły katechizację w dwóch Szkołach Podstawowych i Przedszkolach Państwowych na terenie parafii.

Obecnie kontynuują pracę w Przedszkolu pw. św. Józefa. Katechizują w Szkole Podstawowej. Prowadzą Dziecięce Koło Misyjne. Niezmiennie troszczą się o wystrój świątyni i czystość bielizny kościelnej, a siostra organistka dba o muzyczną oprawę liturgii.


Aktualności

Misyjne czuwanie przy żłóbku

W święto św. Szczepana dzieci z Koła Misyjnego z Nienadówki, przygotowane przez siostrę Ewę zaprezentowały w kościele program: „Misyjne czuwanie przy żłóbku”. Zostały przygotowane 3 grupy, aby dzieci mogły wystąpić przed każdą Mszą świętą. W tej formie kolędy misyjnej…

Jasełka w Nienadówce i w Turzy

Siostra Ewa przygotowała z dziećmi i młodzieżą jasełka w dwóch szkołach: w Turzy i w Nienadówce. W szkole w Nienadówce, w bożonarodzeniowym przedstawieniu wzięła udział prawie cała społeczność szkolna 82 uczniów. Natomiast w Nienadówce w bożonarodzeniowym misterium wzięli też udział nauczyciele,…

Msza św. w Nienadówce

W niedzielę, 7 listopada, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nienadówce przygotowane przez siostrę Ewę zaprezentowały montaż słowno – muzyczny o bł. Edmundzie Bojanowskim. W tym dniu została też odprawiona Msza święta o kanonizację naszego Założyciela. Tradycyjnie po zakończonej…

Konkurs o św. Józefie

Obecny rok 2021 jest poświęcony świętemu Józefowi, który jest też Patronem naszej ochronki w NIENADÓWCE. W lutym ogłosiłyśmy konkurs  związany z postacią Opiekuna Jezusa, który był adresowany do dzieci z ochronki  i ich rodziców. Należało wykonać figurkę świętego…