Facebook

Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny

„Wszystko zawiera się w słowach: pochłonęła mnie miłość do Boga i do bliźniego. Jak można zobaczyć Boga, którego zasmuca się złem, a samemu nie jest się podobnie zasmuconym? Nie czuję niczego innego poza pragnieniem czynienia tego, czego chce Bóg. W Nim odnajduję siły – w moim wnętrzu zawsze, na zewnątrz niekiedy przeżywam trudności. Jezus wybiera sobie …

Czytaj dalej…

Wizytacja w Tapinie

21 września 2020 r. w Rektoracie pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tapinie, odbyła się wizytacja ks. biskupa Krzysztofa Chudzio. Na wieczornej mszy świętej dzieci z Przedszkola prowadzonego przez Siostry i jego absolwenci powitały księdza biskupa, który podkreślił między innymi ich prostotę i szczerość. Ksiądz biskup spotkał się również z Siostrami ze Wspólnoty, był bardzo zainteresowany ich …

Czytaj dalej…

Skupienie Sióstr Przełożonych w Przemyślu

„Eucharystia to niezwykły dar. Eucharystia to źródło Miłości. Człowiek nie może być nigdy większy, niż gdy przystępuje do ołtarza, by złożyć ofiarę razem z Bogiem. Czy jestem człowiekiem złączonym w miłości z Chrystusem Eucharystycznym?” To myśli przewodnie ks. Bartosza Rakoczego, który poprowadził skupienie dla drugiej grupy Sióstr Przełożonych. Tym razem skupienie odbyło się w Domu Prowincjalnym w Przemyślu.

Przyjęcie do postulatu

W piątek, 18 września w święto św. Stanisława Kostki w domu formacyjnym w Prałkowcach odbył się obrzęd przyjęcia do postulatu. Do naszej Rodziny Zakonnej Matka Generalna Beata Chwistek przyjęła 5 dziewcząt: Stanisławę, Natalię, Wiolettę, Weronikę i Weronikę. Również 2 nasze siostry postulantki: Justyna i Magdalena rozpoczęły swój II rok postulatu. Dziękujemy Panu Bogu za dar nowych …

Czytaj dalej…

Nasz Patron – Święty Stanisław Kostka

18 września jest szczególnym dniem dla przedszkolaków z Łańcuta. W dniu tym obchodzimy święto św. Stanisława Kostki, który jest szczególnym patronem Przedszkola Niepublicznego Sióstr Służebniczek NMP w  Łańcucie. Z tej okazji w przedszkolu odbył się konkurs plastyczny pt. „Św. Stanisław Kostka oczami dziecka”. Każda z grup wspólnie wykonywała pracę plastyczną, następnie prace te zostały nagrodzone …

Czytaj dalej…

Budujmy więzi

W dniach 13-19 września 2020 r. pod hasłem „Budujmy więzi” przeżywamy X Tydzień Wychowania. W tym roku podejmujemy refleksję na temat wychowania. „Najwyższym celem wychowania jest, aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”. W naszym apostolstwie i szeroko rozumianej pracy wychowawczej siostry kierują się Dyrektorium naszego Zgromadzenia, gdzie czytamy, że jedną z dziedzin …

Czytaj dalej…

Jubileusz s. Marii Zawiślak

W niedzielę – 6 września w domu prowincjalnym w Przemyślu odbyło się uroczyste dziękczynienie za 60 lat życia zakonnego s. Marii Zawiślak. Rano Mszę św. w intencji Jubilatki sprawował J.E. Ks. Bp Stanisław Jamrozek. Natomiast uroczystej Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył ks. Prałat Józef Bar i wygłosił homilię. W uroczystości wzięli udział księża prałaci z Domu Kapituły Metropolitalnej, którym na co dzień …

Czytaj dalej…

Droga do beatyfikacji sługi Bożej s. Leonii Marii Nastał

15 września 1980 r. w Domu Generalnym  w Starej Wsi odbyło się uroczyste zakończenie procesu kognicyjnego zmierzającego do beatyfikacji sługi Bożej s. Leonii Marii Nastał. O tym wydarzeniu na antenie Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej opowiadała s. Elżbieta Korobij.

W rytmie dnia-o wychowaniu według bł. Edmunda Bojanowskiego

Na pytania redakcji radia Fara o wartości płynących z katolickiego wychowania  w audycji „W rytmie dnia”  odpowiadała s. Alicja Mika, Służebniczka NMP  NP, dyrektor Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP pw. Św. Józefa w Krasiczynie. Zapraszamy do wysłuchania całej audycji.

Skupienie Sióstr Przełożonych

W sobotę 12 września w dzień Wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi w naszym domu w Łańcucie, pierwsza grupa Sióstr Przełożonych uczestniczyła w dniu skupienia, które prowadził ks. dr Tomasz Picur z Przemyśla. Kapłan przybliżył Siostrom Tajemnicę Eucharystii, zachęcił je do medytacji na Jej głębią. Między innymi powiedział: „Eucharystia uczy nas gotowości do złożenia ofiary z tego wszystkiego co posiadamy. To co zostaje …

Czytaj dalej…