Facebook

Bachórz

Dom św. Józefa

36-068 Bachórz 29

Siostry do Bachórza sprowadziła hrabina Wanda Ostrowska do pielęgnowania „cholerycznych” w 1873 r. Ofiarowała dom i zapewniła utrzymanie. Służebniczki opiekowały się chorymi w Bachórzu i okolicy. Rozpoczęły prace wśród dzieci przez prowadzenie prywatnej szkółki ucząc podstaw pisania, czytania i rachunków. W niedzielę i święta siostry gromadziły młodzież i starszych na czytaniu książek religijnych oraz uczyły śpiewu kościelnego. Prały bieliznę kościelną, dbały o porządek i wystrój kościoła. Wobec prac apostolskich podejmowanych przez siostry konieczna stała się rozbudowa ochronki. W 1933 r. siostry już w nowej ochronce na nowo gromadziły dzieci przedszkolne. Rozpoczęły systematyczne spotkania dla dziewcząt w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ). Prowadziły też kursy kroju i szycia.

Po II wojnie siostry kontynuowały zajęcia z dziećmi, w przedszkolu do chwili likwidacji w 1952 r. Siostry jednak nadal sezonowo gromadziły dzieci w wieku przedszkolnym. Zajmowały się szyciem kołder, które obok prowadzenia gospodarstwa rolnego stało się źródłem utrzymania. Pod koniec lat 60. XX w. rozpoczęły katechizację dzieci w punkcie katechetycznym a także zajęły się prowadzeniem scholi.

W 1990 r. po wejściu katechezy do szkół, podjęły pracę w miejscowej Szkole Podstawowej, którą kontynuują do dnia dzisiejszego. Siostry prowadzą Dziewczęca Służbę Maryjną (DSM), kontynuują również swoje obowiązki zakrystianki, dbając o wystrój i estetykę kościoła.


Aktualności

Wieczornica w Bachórzu

18 września w dniu patronalnym św. Stanisława Kostki dzieci i młodzież licznie zgromadziła się, by uczestniczyć w Eucharystii w kościele parafialnym w Bachórzu. Ten dzień w parafii był również podziękowaniem  Bogu za dar beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Po Mszy św. uczniowie…

Skupienie w Domu Prowincjalnym

Po całym tygodniu nauki, trudów, zaliczeń i poprawek nadszedł oczekiwany piątek i radość, by wyjechać gdzieś i naładować akumulatory duchowe i fizyczne. Dziękujemy wszystkim Siostrom, które nas zachęciły i zaprosiły do Przemyśla w dniach 11-13 czerwca, by zrealizować nasze oczekiwania!  

Dzieci żegnają Boże Dzieciątko

W Święto Matki Bożej Gromnicznej uczniowie z Bachórza pod opieką siostry Anny Koniecznej i pana Arkadiusza Banasia przygotowali muzyczną oprawę Mszy Świętej. Wspólne kolędowanie podczas Eucharystii, a także po niej było wspaniałym zwieńczeniem okresu, w którym zgodnie z polską…

Wspomnienia

13 grudnia 2020 r, w naszej salce bł. Ojca Bojanowskiego odbył się wieczór poezji ze zbioru twórczości Danuty Bielec pt. „ Będziemy żyć w wierszach”. Pani Danuta była jedną z najstarszych parafianek wioski i wychowanką naszej ochronki…