Facebook

Czas skupień

W dniach 1, 2 i 4 maja w domu prowincjalnym w Przemyślu i w Orzechówce, odbywały się skupienia permanentne. Swoim słowem i doświadczeniem duchowym podzielił się z siostrami o. Marek Wasąg, ze Wspólnoty Miłości Miłosiernej z Polańczyka. Konferencję wygłosił na kanwie perykopy o wypędzeniu przekupniów, z Ewangelii wg św. Jana 2, 13-25. W swojej wypowiedzi o. Marek podkreślał fakt, że każdy człowiek …

Czytaj dalej…

Ostatki w Orzechówce

Swoje zabawy karnawałowe przeżywały dzieci w naszych ochronkach, zakładach, grupach apostolskich prowadzonych przez siostry. W tłusty czwartek siostry z Orzechówki spędziły miło czas na wspólnej rekreacji. Był śpiew i zabawy, a także loteria fantowa. Siostry seniorki wspominały dawne czasy i prezentowały wierszyki i piosenki, które uczyły dzieci.

Śluby wieczyste s. M. Sylwii Hawro

Pierwszego lipca do Domu Generalnego w Starej Wsi, przybyło siedem sióstr, sześć z Prowincji Tarnowskiej i jedna z naszej Prowincji, aby rozpocząć przygotowania do złożenia Ślubów Wieczystych. Czas ten siostry poświęciły na pogłębienie więzi z Boskim Oblubieńcem, przez: adorację Najświętszego Sakramentu, wykłady z s. Wikarią Marią Malinowską i miłość służebną. Ważnym wydarzeniem tego czasu był …

Czytaj dalej…

Jubileusz s. Marii Grucy

W sobotę 25 lipca w naszej wspólnocie w Orzechówce obchodziłyśmy Jubileusz 60 lat życia zakonnego siostry Marii Gruca. Jubileuszowej Mszy św. przewodniczył ks.Marian Matusik, kuzyn s. Marii, obecni również byli ks. Karol Gonet, proboszcz parafii z Orzechówki i o. Rafał filipin z Tarnowa, krewny s. Marii. W uroczystości uczestniczyła także Matka Prowincjalna Janina Wołoszyn …

Czytaj dalej…